MUSUL GERÇEĞİ

../..

Tarih: 1 Şubat 1922.

Mustafa Kemal; 37 yaşındaki milis komutanı Özdemir Bey’e özel bir görev verdi; Musul’u İngilizlerden kurtarmak!

Mustafa Kemal, coğrafi koşullar, ulaşım yetersizlikleri ve maddi güçsüzlükler yüzünden Musul’a askeri operasyon düzenlemenin zorluğunu biliyordu. İstediği, Ankara’nın desteğiyle Urfa, Antep, Maraş gibi halkın kendiliğinden harekete geçmesiydi.

Bu zorlu göreve Özdemir Bey’in seçilmesinde; Birinci Dünya Savaşı sırasında çeşitli cephelerde gönüllü olarak savaşması; Antep direnişini örgütlemesi; ve -Kahire doğumlu- Arapolması önemli etkendi. Asıl adı; Ali Şefik idi.

Musul’da Arap nüfus fazlaydı. Ve kafaları karışıktı; İngilizlerin adamı Faysal‘ı mı; yoksaMustafa Kemal‘i mi desteklemeliydiler? İngilizler sürekli Mustafa Kemal’in Bolşevik olduğu propagandası yapıyordu.

Özdemir Bey; Antep’te olduğu gibi, Musul halkını İngilizlere karşı örgütlemek için Erbil yakınındaki Revandiz’e geldi. Yüz kişilik birliğinde 29 subaydan başka, aşiret gönüllüleri ve Fransız ordusundan kaçan Tunuslu-Cezayirli Müslüman askerler vardı. Tarih: 22 Haziran 1922 idi...

İlk yaptığı; Revandiz Kaymakamı Remzi Bey’in yardımıyla bölgede sivillerden örgütler kurmak oldu. Sonra aşiretlerin yardımını aldı. Bunlardan biri -Mesut Barzani‘nin mensubu olduğu-Barzan aşiretiydi! Keza… İran’da ayaklanıp yenilen Simko’yu yanına çekti.

BÖL-YÖNET

Özdemir Bey, -Neftçi ailesinin desteklediği “Türk Derneği” yardımlarıyla- bölge halkının bir bölümünü kısa zamanda kuvvetlerine kattı.

İngilizler tedirgin oldu; içlerinde çekilme fikrini ortaya atanlar olmaya başladı. Londrapetrolden vazgeçemeyeceğini bildirdi. Son çare olarak zora başvurdular:

– Özdemir Bey’e destek veren köyleri havadan bombaladılar.

– Kimi Kürt aşiret reislerini; ve Türk Derneği’nin Sıddık Bey gibi etkili isimlerini tutukladılar.

– Ankara’ya düşman Nemrut (Kürt) Mustafa Paşa‘ya “Kürdistan Derneği” kurdurup, “Bang-i Kürdistan” adlı gazete çıkarttılar.

Yine de…

Özdemir Bey, -Mustafa Kemal’in liderliğindeki büyük taarruzdan bir gün sonra- 31 Ağustos 1922’de sabah 04.00’te; İngilizlerin paralı Kürt askerlerinden oluşan taburu ile İngiliz topçu bataryasına saldırdı.

İngilizler şoke oldu; Özdemir Bey, Kale Diza, Şaklava, Köysancak ve İmadiye’yi aldı.

Savaş Bakanı Winston Churchill “tatsız bir gelişme” diyerek Süleymaniye’den çekilme kararını onayladı. İngilizler; Kürtleri bölmek için yönetimi Kürt Şeyh Abdülkadir’e bıraktı. Ağabeyi Şeyh Mahmut’u da sürgünden getirerek “Kürdistan Krallığı” sözü verdi.

Ayrıca…

Talabani aşiretini yanına aldı. Aşiret reislerini dolgun maaşa bağladı. Ve…

Hava saldırıları sonucu Barzan gibi kimi aşiretler teslim oldu.

Direniş kırılıyordu…

Kazım Karabekir ve Cevat Çobanlı paşalardan yeterli desteği alamayan Özdemir Bey, kasım ayı sonunda elde ettiği tüm yerlerden çekilmek zorunda kaldı. Revandiz’e sıkıştı…

İngilizler “böl-yönet” politikasıyla Müslümanları; Türk, Kürt, Arap, Sünni, Şii vb. ayrıştırmayı başarıp Musul’u elinde tutmayı başardı. Revandiz ve Süleymaniye direnişleri kanla bastırdı.

Özdemir Bey, 10 Mayıs 1923’de Türkiye’ye döndü.İngiliz istihbarat raporlarının deyimiyle“harikulade performansı” son bulmuştu…

KAPANMAYAN CEPHE

Türkiye, Musul’u almak için çok çaba sarf etti.

Bu nedenle örneğin; 1922 yılında TBMM gündemine “Kürtlere özerklik” konusu bile geldi. Amaç, Kürtleri İngilizlerin elinden kurtarmaktı.

İngilizler; Koçgiri’den Şeyh Said’e Kürt ayaklanmalarıyla buna karşılık verdi!

Sonuçta…

Türkiye; 1918’den 2016’ya yaklaşık 100 yıldır, Musul’u geri almak için; askeri, siyasi, diplomatik ve hukuki cephelerde çok yönlü uğraş veriyor.

Kuşkusuz hatalar yapıldı.

Fakat. Atatürk’ün yüreğinde-aklında Musul hep bir sızı olarak kaldı. Musul’un alınmasını İsmet İnönü’ye siyasal vasiyet olarak bıraktı; “Musul’u ben alamadım, sen al!”

Bülent Ecevit bu vasiyeti İnönü’nün de kendisine bıraktığını 2005 yılında açıkladı.

21.10.2016 Soner Yalçın

TARİH içinde yayınlandı

MUSUL GERÇEĞİ

../..

Tarih: 30 Ekim 1918.

Savaş sonrasında Osmanlı’nın sınırlarını belirleyen Mondros Antlaşması imzalandı. Fakat, on beş gün sonra…

Tarih: 15 Kasım 1918.

Ateşkese rağmen İngilizler, Osmanlı toprağı Musul’u işgal etti.

Dananın kuyruğunun koptuğu yer işte burası oldu: İngilizler; Mondros Antlaşması’nı imzalayan Bahriye Nazırı Rauf (Orbay) başkanlığındaki Osmanlı heyetini kandırdı! Şöyle…

Ortaya çıkan İngiliz belgelerinden anlaşılıyor ki; İngiliz Donanma ve Savaş Bakanlıkları’nda hazırlanan ilk ateşkes taslakları oldukça yumuşaktı. Örneğin… Musul sorununu ortaya çıkaracak 7’nci madde yoktu; ve keza 16’ncı maddede -coğrafi olarak Musul’un bulunduğu- Mezopotamya’dan söz edilmiyordu!

Keza… İngilizler; pazarlık marjını geniş tutmak için antlaşmanın taslak metninin bütününü ortaya çıkarmayarak madde madde görüşülmesini sağladı.

Ancak bir baktılar ki…

Osmanlı heyeti, Sultan Vahdettin’in yaşadığı Saray/İstanbul dışında kayıtsız şartsız teslim olmaya hazırdı!..

KAFADA YENİLMEK

Mondros Antlaşması 25 madde idi.

İngilizler için ilk dört maddesinin kabul edilmesi yeterliydi. Yenilgiyi kafasında kabul etmiş Osmanlı heyeti sayesinde tüm maddeleri geçirdiler.

Musul bundan nasıl etkilendi?

Görüşmelerin ikinci gününde Osmanlı heyeti tüm enerjisini; İtilaf gemilerinin onarımı kolaylıklarını içeren 9’uncu maddeye ayırdı; “İstanbul” sözcüğünün çıkarılmasını istediler. İngilizler şaşkındı; çünkü “İstanbul” sözcüğü çıkarılsa da 8’inci madde buna olanak tanıyordu zaten!

İşte…

İngilizler hiç ummadıkları -Musul’u etkileyecek- 7’nci maddeyi böyle geçiriverdi: “İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması halinde herhangi bir stratejik yeri işgal etme hakkına sahip olacaktır.”

Peki…

Buralar neresi olacaktı?

Sadrazam Ahmet İzzet Paşa, Rauf (Orbay) Bey’e telgraf çekerek “İstanbul’un istisna tutulmasını” istedi. İngilizler, İstanbul’un işgal edilmeyeceği sözünü verdi; ve Osmanlılar da inandı!

Osmanlı heyetinin tek isteği padişahın durumuydu. 7’nci madde üzerinde durmadılar bile.

“Mezopotamya” gibi tartışmalı coğrafi terimleri tartışmadılar. Çünkü, bilmiyorlardı; Musul –Türkiye’de de hâlâ bilinenin aksine- Irak’ta değil, Mezopotamya’daydı!

İngilizler, -coğrafya uzmanı Mark Sykes’ın kurnazlığıyla- antlaşmayla ilgili iki metin yazdı; Osmanlıca ve İngilizce. Anlaşmazlık halinde İngilizce nüsha geçerli olacaktı. Kurnazlık şuydu; Türkçe metinde “Irak” yazılırken, İngilizce metinde “Mezopotamya” yazıyordu! 16’ncı madde de böyle geçti…

Mondros Antlaşması’na imza koyduktan sonra İstanbul’da gazetecilerin karşısına geçen Rauf Bey sonuçtan hoşnut ve gururlu olduğunu söyledi! Artık saltanat güvence altındaydı. “Sizi temin ederim ki bir tek düşman askeri bile İstanbul’a çıkmayacaktır” dedi.

İstanbul’un işgaline daha vardı!

Öncelik Musul’da idi; çünkü İngilizlerin acilen petrole ihtiyacı vardı. Petrol gereksiniminin yüzde 80’ini dışalımla yapıyordu. Yıllık ihtiyacı, savaş öncesine göre beş kat artıp 10 milyon tona çıkmıştı.

“İNSAN HAKLARI” KARTI

Evet, antlaşmanın 16’ncı maddesi diyordu ki:

“Hicaz, Asir, Yemen, Suriye ve Irak’taki kuvvetler en yakın İtilaf Devletlerinin kumandanlarına teslim olunacaktır.”

Antlaşmaya göre, Musul buna dahil olamazdı.

Ama bu Türkçe nüshaydı!

İngilizce metinde; “Irak” yerine “Mezopotamya” vardı. Yani, Musul bu maddeye dahildi.

Bu nedenle…

Tarih: 1 Kasım 1918.

İngiltere Savaş Bakanlığı, General William Marshall’a, Musul’u işgal emrini gönderdi.

Bir gün sonra Marshall, bölgedeki İngiliz birliklerin komutanı General Robert Cassels’e Musul’u işgal emrini verdi. O da, Yarbay Gerald E. Leachman aracılığıyla Altıncı Ordu Komutanı Ali İhsan (Sabis) Paşa’ya mektup göndererek Musul’dan çekilmesini istedi.

Paşa, Musul’un Irak’ta olmadığını; metinde geçen “garnizon” sözcüğünün Altıncı Ordu’yu kapsayamayacağını; ve ateşkes ilan edildiği için bu görüşmelerin diplomatlar ile yürütülmesini istedi.

İngilizler biliyordu ki diplomasiyle iş uzardı. 7’nci maddeye işlerlik kazandırmak için her daim yaptıkları gibi, “insan hakları” kartını açtı; Musul’da, Ermeni ve Katolik Süryanilerin topluca öldürüldüğünü iddia ettiler. Yalandı kuşkusuz.

Ali İhsan Paşa’ya iki kez ültimatom verdiler.

Sonuçta… Musul’u işgal ettiler; Türk bayrakları yerine İngiliz bayrakları astılar. Depolardaki her türlü silah, cephane ve yiyeceğe el koydular.

Son Türk askeri 15 Kasım’da Musul’dan ayrıldı.

Soner Yalçın – 20.10.2016 Sözcü gazetesi
http://www.sozcu.com.tr/2016/yazarlar/soner-yalcin/erdoganin-yanilgisi-1457809/

TARİH içinde yayınlandı | Tagged

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 27 Mayıs hakkında düşünceleri…

Bir gün tahsilini hür düşünce ve insan cennetinin vatanı olan o diyarlarda yapmış bir Demokrat mebusa rastladım. Laf arasında hiçbir münasebet yokken birdenbire şu cümleyi yumurtladı: ‘‘Son zamanlarda tarihimizde üç büyük adam yetişti. Abdülhamid, Mustafa Kemal ve Adnan Bey.’’ Bulunduğumuz yer ne münakaşaya ne de kavgaya müsaitti. ‘‘Atatürk’ü aradan çıkartsanız iyi olur, dedim; bana böyle bir taviz vermeye mecbur değilsiniz.’’ Bu adam felsefe tahsil etmişti. Tarih bildiğini zannediyordu. Fakat cibiliyeti onun temyiz dediğimiz o büyük hassadan ve değer fikrinden mahrum etmişti.

Demokrat idarenin Abdülhamid’de örnek arayıp aramadığını bilemem. Zaten çoğunluğu tarih bilmezdi. Ve zaten o fasit daireye girer girmez her bildiklerini unuttukları muhakkaktı. Yalnız Adnan Menderes’in Çakıcı Efe’den Abdülhamid’e ve Hitler’e kadar bir yığın örnekleri bulunduğu muhakkaktı. Ve hepsine birden yetişmek isterdi. Son zamanlarda da Kazıklı Voyvoda’yı taklide kalktı. Yazık ki şahsi idare birtakım meziyetler ister.

*

Fakat daha garibi var. Adnan Bey’in kendisi de Atatürk’e benzediğine inanmıştı. Hugo’nun tabiriyle bu ‘‘hırsız feneri’’ kendisini güneş addediyordu. Hiç olmazsa zamanzaman İnönü’nün henüz hayatta olduğunu unuttuğu anlarda.

CELÁL BAYAR- ADNAN MENDERES ÇETESİ

Evet, şahsi idare de, bütün mahzurlarına rağmen bir idare şeklidir. Ve her şeyden evvel şahsiyet denen o büyük çekirdeği ister. Adnan Bey’de bu yoktu. O sahnedeki rolünü benimsemiş, o kıyafette sokağa fırlamış istidatsız bir aktördü. Hayatı kaçma ile geçti. (…) Ne garip Başvekildi ki en büyük propagandasını biçare eğlence kadınlarından dinledik. Türk tarihinde erkekliğinin kudretiyle övülen tek Başvekil, iktidar mevkiini muhafaza için Cumhuriyet Meclisine, ‘‘Siz isterseniz hilafeti de iade edersiniz!’’ tavizini veren adamdır. Biçare bilmiyordu ki bir Millet Meclisi’nin dahi saláhiyetleri mahduttur. Anayasa denen bir şey vardır, onun da arkasında bütün müesseseleriyle bir millet bekler (…) Celál Bayar-Adnan Menderes çetesi İsmet Paşa’da düşman yerine örnek görselerdi, Türkiye şimdi başka bir Türkiye olurdu.

*

Celál Bayar ise sadece komitecidir. Otuz seneden fazla mebusluk, vekillik, başvekillik, devlet reisliği yapmıştır, ama yine komitecidir. Kendisi Çankaya’ya kapanır, Başvekil yurdu ateşe vermek için yollara düşer.

Neticede memleketin temiz evlatları zaruri olarak harekete geçerler. Milli Birlik Komitesi bu Sardanapal taklitlerini çuvala tıkarak Yassıada’ya gönderir.

Demokrat Parti dediğimiz talihsizlikte birkaç mesut hadise vardır. Bunlardan biri şüphesiz ki mücrimlerin hemen hepsinin adaletin elinde olmasıdır.

CEHENNEM AZABI GEREKLİ

Hepsinin hak ettikleri cezaları göreceklerine eminim. Fakat bu cezaların beni ve hiç kimseyi tatmin etmeyeceğine de eminim (…) Sade yaşayanları değil, gelecek nesilleri de mahkum eden bu cürmü kim ve hangi karşılıkla ödeyebilir? İdam cezası mı? Hepimiz öleceğiz. Burada Dostoyevski’nin ve Camus’un o kadar dahiyane bir ısrarla anlattıkları o son anın azabı dahi benim için manasızdır. Kaldı ki milyonlara fenalık eden bu insanları adalet kılıcı teker teker vuracak. Öldükleri zaman da her şey bitecek, ne ıstırap kalacak, ne de bekleyiş… Hapis mi? Bir vatanı hapishaneye çeviren insanların birkaç yıl hürriyetlerinden mahrum oluşu neyi ifade eder? Tek bir insan öldüren katil belki kendi hayatı pahasına bir misilleme olarak bu cürmü ödeyebilir! Fakat milyonlarca insanı ezen, taassup ve cehalet ifritlerini azdıran, cemiyet hayatını altüst eden ve belki de istikbalini tehlikeye sokan bu insanlar için bu cezaların manası nedir? (…) Böyle bir cürüm için din kitaplarının cehennemi, çeşitli azapları lazımdır.

ORDUYA MİNNETTARIZ

Ağzı köpüklü Adnan Menderes, kin çıkını ve Anayasa hırsızı Celal Bayar, hepsi öldürmeye, yakıp yıkmaya ve servet ve sáamanlarıyla kaçmaya her an hazır yaşıyorlarmış. Hayır, biz ordumuza sadece tam yerinde ve zamanında bir kurtarmayı değil, bütün bu unutulmayacak manzaralara da medyunuz. İşi o kadar güzel idare ettiler ki, en cahilimizin bile mahiyetleri hakkında şüphesi kalmadı.


Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan ‘‘Mücevherlerin Sırrı’’ isimli kitapta 27 Mayıs ihtilalinden sonra kaleme alınan yazısı

YAKIN TARİH içinde yayınlandı | Tagged

Hangi Mevsimde Hangi Balık Yenir

balik-takvimibalik-takvimi2

HAYATIN İÇİNDEN, Uncategorized içinde yayınlandı | Tagged

Görgü nedir ?

Toplum içinde var olan ve uyulması gereken saygı ve incelik kurallarına görgü denir

TÜRKÇEMİZ - DİL içinde yayınlandı | Tagged

Gadirül-hum gecesi – Gadir Hum bayramı

Gadirül-hum gecesi : Peygamberimizin Hakka yürüdüğü günün gecesidir

Gadir Hum bayramı : Hz. İmam Ai’nin İslam peygamberi Hz. Muhammed tarafından “Velâyet” makâmına atandığı, ilan edildiği gündür.

DİN, Uncategorized içinde yayınlandı | Tagged

Cemil Hasanlı – Atatürk ve Azerbaycan

TARİH içinde yayınlandı | Tagged