Prof. Dr. Salahi R. Sonyel – “Kıskaç Altında”

İngiliz arşivlerinde yaptığı çalışmalarla tanınan Türk Tarih Kurumu şeref üyesi olan Prof. Dr. Salahi R. Sonyel, Remzi Kitabevi’nden çıkan son kitabı “Kıskaç Altında” İngiliz arşivlerinden çıkan çok tartışma yaratacak bir belgeye de yer verdi.
Irak’taki bir İngiliz polis müfettişinin, İngiliz Yüksek Komiseri ve istihbarat örgütlerine gönderdiği raporuna göre, 1926’da 40 bin Kürt militanın Musul’da Türkiye’ye karşı emekli subaylarca eğitilmişti. Bu militanların önderleri, devrik Osmanlı Padişahı Vahdettin’le ve o sırada Türkiye’nin muhalefet partisiyle Mustafa Kemal’i yönetimden düşürmek için anlaşmışlardı. Vahdettin iktidarı ele geçirince, “Kürt bağımsızlığını” tanıyacaktı.
Irak’taki Polis Cürüm Araştırma Bölümü’ne mensup genel müfettiş yardımcısı J.F Wilkins 21 Ağustos 1926’da Irak İçişleri Bakanı, İngiliz Yüksek Komiseri ve öteki istihbarat örgütlerine gizli bir yazı göndermişti. Bu yazıya bir de rapor iliştirilmişti. Raporda, şu bilgiler vardı: “Doktor Ahmet Sabri ve Kracya Muratyan Musul’a gitmek üzere 16 Ağustos’ta Bağdat’a uğramış; 18 Ağustos’ta Hacı Raşit el Hava’yı ziyaret ederek, ona, amacı Kürdistan’da Türklere karşı harekete geçmek olan kendi partilerine katılmasını önermişlerdi. (…)
KÜRT BAĞIMSIZLIĞI TANINACAKTI
19 Ağustos akşamı her ikisi de doktor Şükrü Muhammed’in evine gitmiş ve orada Doktor Ahmet Sabri onlara Türkiye’de geniş kapsamlı bir isyandan söz etmişti. Bununla ilgili planın amacına da değinen Sabri, Büyük Britanya’dan kapsamlı bir yardım gelmesinin beklendiğini de söylemişti. Kürt asiler epey hazırlık yapmışlardı. 40 bin kadar Kürt militan emekli subaylarca eğitiliyordu.
Bu militanların önderleri düşük Padişah Vahdettin’le ve o sırada Türkiye’nin muhalefet partisiyle şu koşullara göre anlaşmaya varmışlardı: Mustafa Kemal’i erkten düşürmek için bu kişiler yardımda bulunacak; iktidarı ele geçirince ‘Kürt bağımsızlığını’ tanıyacaklardı. Onların iddialarına göre, aralarında Rusya, Fransa ve İtalya olmak üzere, çeşitli yabancı yönetimlerle görüşmelerde bulunmuşlardı.”
Yazar Sonyel’in kitabın dipnotlarında bu raporun, İngiliz Dışişleri Bakanlığı Foreign Office-FO Arşivi’nde 371/11480/E5456 numarayla bulunduğunu yazdı. Ayrıca Sömürgeler Bakanlığı’ndan Dışişişleri Bakanlığı’na 22.09.1926 tarihli yazıda bulunduğunu; ilişiğinde H.Doobbs’un Sömürgeler Bakanlığı’na gönderdiği 2.09.1926 tarihli gizli yazının da ilişikte olduğu bilgisini de verdi.
HANEDAN ÖLENE KADAR UĞRAŞTI
Konuyla ilgili diğer bir tarihçinin görüşü ise şöyle:
Yrd. Doç. Dr. Orhan Çekiç (Tarihçi-Yazar):
Vahdettin ölene kadar Mustafa Kemal’in ölmesini ve rejimin değişme ihtimalini hep güttü. Kendisini bu amaçla Türkiye’den ziyaret edenlere maddi yardımlar da yaptığını biliyoruz. Bazı kesimlerin ‘hanedanın yurt dışına çıktıktan sonra hiçbir şekilde Cumhuriyet aleyhine faaliyette bulunmadığı’ yönünde iddiaları vardır. Bu iddialar tamamen mesnetsizdir. Hanedan mensupları, tekrar padişahlığın dönmesi için her türlü faaliyette bulundular. 1938’inde Mart ayında Ankara’da Atatürk’ü öldüreceklerdi. Türk devleti, 30 Mart 1938’de Atatürk’ün hasta olduğunu ilk kez resmi olarak açıklayınca bu suikasttan vazgeçildi.
Bunun kaynağı İngiliz arşivleridir ve oraya giren kişi de yine Prof. Salahi R. Sonyel’dir.
Hanedan mensuplarının İngiltere’de yaşayan kolu, 1937’de İngiltere Dışişleri Bakanlığı’na yazılı başvuruda bulunarak “Bize 100 bin pound yardım edin. Bu suikastı biz düzenleyelim. Mustafa Kemal’i ortadan kaldırırsak rejim çöker, tekrar padişahlık gelir. Taht sırası da Vahdettin’in kolundan devam eder.’ dedi. Bunu söyleyen Vahdettin’in oğlu Şehzade Burhanettin’dir. İngilizler kendi aralarında olayı tartıştılar. Ankara’daki Büyükelçi Sir Loraine’e sordular. Loraine onlara, “Sakın ha muhatap bile almayın çünkü bu olay duyulursa Türkiye’yi kaybederiz. Burada rejim oturmuştur. Karizmatik liderdir. Bu laik düzen değişmez.” diye uyarıyor. İngiltere bunun üzerine olayı, teklifi kapatıyor. Bu olay Vahdettin öldükten 11 yıl sonra bile hanedanın, Mustafa Kemal’i ortadan kaldırmayı planladığını gösteriyor. Bu nedenle Vahdettin’in Irak’ta Kürtleri toplayıp Cumhuriyeti yıkmak için bir girişimde bulunmuş olma ihtimaline şaşırmam.”

KİTAP, Uncategorized içinde yayınlandı

GÖZLE İLGİLİ DEYİMLERİMİZ

Göz göze gelmek: İki kişinin bakışlarının karşılaşması.
Göze almak: Gelecek bütün dokuncaları önceden benimsemek.
Göze batmak: Aşırı görünür olmak.
Göze çarpmak: Dikkat çekmek.
Göze gelmek: Nazar değmiş olmak.
Göze girmek: Davranış ve yeteneklerle ilgi ve önem kazanmak.
Gözden çıkarmak: Değerli bir varlığın elden çıkarılmasını benimsemek.
Gözden geçirmek: İncelemek.
Gözden gönülden çıkarmak: Önem vermemek, ilgisini kesmek.
Gözden düşmek: Değerini yitirmek.
Gözden kaçırmak: Dalgınlıkla görememek.
Gözden kaçmak: Görülmemek, ayırdına varılmamak.
Gözünden sürmeyi çalmak: Çalma konusunda çok iyi olmak.
Gözden ırak tutmak: Görmeyi istememek.
Gözden uzak tutmak: Önem vermemek.
Gözden uzaklaşmak: Ayrılıp başka yere gitmek.
Dört gözle beklemek: Çok isteyerek ve özleyerek beklemek.
Eğri gözle bakmak: Kötü düşünceyle bakmak.
Gözle yemek: Bir nesneye çok istekli bakkmak, göz değdirmek.
Yan gözle bakmak: Belli etmeden göz ucuyla bakmak.
Gözler önüne sermek: Açıklamak, sergilemek, göstermek, tanıtmak.
Açlıktan gözü kararmak: Çok acıkmak.
Gözü takılmak: Bir nesneden gözlerini alamamak.
Gözleri bayılmak: Uyku, istek gibi bir nenin belli olması.
Gözleri buğulanmak: Gözleri yaşarmak.
Gözleri bulutlanmak: Gözleri yaşarmak.
Gözleri çakmak çakmak olmak: Ateşten ya da öfkeden gözleri kızarmak.
Gözleri çukura kaçmak: Aşırı yorgunluktan göz çevresi kararmak.
Gözleri dolmak: Ağlayacak duruma gelmek.
Gözleri fıldır fıldır olmak: Şeytanca ve çapkınca bakmak.
Gözleri kan çanağına dönmek: Uykusuzluktan gözleri kızarmak.
Gözleri kapanmak: Uyumak.

TÜRKÇEMİZ - DİL, Uncategorized içinde yayınlandı

Gök Türkçenin Kuralları

 

Bu eski Türk yazısı 39 damgadan oluşur. Beşi sesli, sekizi katışık, yirmialtısı da sessizdir. Sesli damgaların az, sessizlerin çok olmasının sebebi şudur: Bu abecede genellikle sessiz harfler seslileri okutmaktadır. Örneğin; “a” ve “e” sesleri için bir tek damga vardır. Bunun ne zaman “a” ne zaman “e”‘ okunacağını kendisinden önce veya sonra gelen sessiz damga belirlemektedir. Sessiz harflerin coğu için ikişer damga vardır. Örneğin; “b” için iki damga olup biri kalın, diğeri incedir. Yukarıdaki sesli damga kalın “b” den sonra gelirse “ba” ince “b” den sonra gelirse “be” okunmaktadır. Sesli damgalardan biri “a, e”, biri “ı, i”, biri “o, u”, biri “ö, ü”, biri de e ile i arasındaki kapalı “e” dir. Fakat bu sonuncu damga sonradan bırakılmış ve onun yerine “i” kullanılmıştır. Katışık damgalar ise şu sesleri vermektedir:

1. nç;
2. ld, lt;
3. nd, nt;
4. ok, uk, ko, ku;
5. ök, ük, kö, kü;
6. ny, yn;
7. iç;
8. ık, kı.

Sessiz damgalardan ç, z, m, ş, p harflerinin birer; b, t, s, d, r, k, g, l, n, y harflerinin kalın ve ince olmak üzere ikişer biçimi vardır. Bir de genizcil n (ñ) dediğimiz harf vardır ki bu damga aşağı yukarı “ng” sesini verir. Bundan dolayı bunu katışık harfler arasında saymak da mümkündür. Bugünkü Türkçede kullanılan c, j, f, v, h damgaları ise eski Türkçede yoktur. Sözcükleri birbirinden ayırmak için iki nokta (:) kullanılır. Bazen iki veya üç sözcük bitişik yazıldıktan sonra bu iki nokta konur. Gerekli olmayan yerlerde bazı sesli harfler kullanılmaz. Örneğin; t, z, r damgalarının kalınlarının adı at, az, ar ve incelerinin et, ez, er, olduğu için seslem başlarındaki “a” ve “e” harfleri yazılmaz. “at” yazmak için kalın bir “t”, ve “er” yazmak için ince bir “r” yeterlidir.

Orhun veya Gök Türk yazısı sağdan sola yazılır. Fakat genellikle yazıtlar dikildiği zaman sağ taraf yukarıya, sol taraf ise aşağıya getirilir. Meselâ “Türk Edebiyat Tarihi” kelimelerini iki satır halinde yazmak gerekse şöyle yazılır:

: ıtayibede : krüT
: ihirat

Böyle yazıldığı zaman birinci satırdan sonraki satırların sağa ve sola yazılması kesin değildir. Bazen sağa, bazen sola yazılır. Küçük mezar yazıtlarında ise hiçbir kural görünmüyor. Bazen karmakarışık yazıldığı da vardır.

Bugünkü Türkçenin anası olan Gök Türkçede, bugünkü Türkçede olmayan bir takım özellikler vardır. Bu özellikler, hem sözcüklere, hem eklere iyedir. Gök Türkçe yazıları iyi anlamak için bunları bilmeye gerek vardır. Bu özelliklerin belli başlıları şunlardır:

1. Gök Türkçede “g” ile sözcük başlamaz. Bugünkü Türkçede kelime başlarındaki “g”ler Gök Türkçede “k”dir. Bugünkü “görür” ve “geldi” yerine Gök Türkçede “körür” ve “kelti” denir.

2. Sözcük başında “d” harfi de bulunmaz. “Dört”, “düz”, “doğu”, sözcükleri Gök Türkçede “tört”, “tüz”, “toğu” dur.

3. Bugünkü Türkçede içinde “o, ö, u, ü” olan seslemden sonra “”ı, i” olan seslem gelmez. Oyysa Gök Türkçede gelebilir. Bugünkü Türkçedeki “kişi oğlu”, “öldü” kelimeleri yerine Gök Türkçe?de “kişi oğlı”, “ölti” denir.

4. Gök Türkçede tamlamaları oluşturan iki adın sonunda genellikle ek yoktur. “Türk budun”, “Türk kağan” bugünkü Türkçeye göre “Türk milleti”, “Türk kağanı” demektir.

5. Gök Türkçede “v” sesi olmadığı için bugünkü Türkçenin “v”li sözcükleri hep “b”lidir. “Eb”, “bar”, “barur” sözcükleri “ev”, “var”, “varır” sözcüklerinin karşılığıdır.

6. Bugünkü “olmak” eylemi Gök Türkçede “bolmak”tır. “Boltı” veya “boldı”, şimdiki “oldu”ya karşılıktır.

7. Sayı sayma yöntemi biraz aykırıdır: “On” dan sonra “on bir”, “on iki” diye sayılmaz. Ya “on artukı bir”, “on artukı iki” demek, ya da “bir yigirmi”, “iki yigirmi” demek gerekir “Yigirmi” (demeli “yirmi”) “ikinci on” olduğu için “bir yirmi” demek “ikinci ondan bir” demektir. Bunun gibi, örneğin “36” demek için ya “otuz artukı altı”, ya da “altı kırk” demek gerekir.

8. Bugünkü “li, lı, lü, lu” ekleri yerine “lig, lıg” ekleri vardır. “dizlig”, “kağanlıg” kelimeleri “dizli”, “kağanlı” demektir.

9. Belirtme durum eki “g, ig, ıg” ekleridir. Kişig, ordug, işig, budung kelimeleri “kişiyi, orduyu, işi, budunu” demektir.

10. Yönelme durum eki “ke, ka” dır. “Kağanka” bugünkü Türkçeye göre “kağana” demektir.

11. Gök Türkçede ayrılma durumu yoktur. Onun yerine bulunma durumu kullanılır. Örneğin “anda kisre” “ondan sonra” demektir.

12. Bazı ek yapıları biraz farklıdır: “Süre”, “aşa”, “yeyü”, “ölü” sözcükleri bugünkü Türkçeye göre “sürerek”, “aşarak”, “yiyerek”, “ölerek” demektir. “Kodıp”, “koyup” demektir. “Kelipen”, “olurıpan” ise yine “gelip”, “oturup”, demek olup bugünkü Türkçede kullanılmayan bir biçimdir.

13. Gök Türkçede bugünkü gibi özne yoktur. Ancak buna karşılık başka bir biçim vardır ki sonraları kullanılmamıştır. “Veren” ve “varan” öznelerinin Gök Türkçedeki karşılığı “berigme” ve “barıgma” dır.

14. Bugünkü Türkçede bazı “y”ler, Gök Türkçede “d”dir. Örneğin; “adak”, “bod”, “kodıp”, “udımadım” sözcükleri “ayak”, “boy” (kabile), “koyup”, “uyumadım” demektir.
Kaynak: Türk Edebiyatı Tarihi, Hüseyin Nihal ATSIZ

TÜRKÇEMİZ - DİL, Uncategorized içinde yayınlandı

CUMHURBAŞKANLIĞI SİMGESİNİN GERÇEK ANLAMI

 

Atatürk tarafından tasarlanan ve ilk kez Kurtuluş Savaşı sırasında Eylül 1922’de İzmir’de kullanılan simgedir. 16 yıldız ve ortasındaki güneşten oluşur. Bu yıldızlar, sanıldığı gibi 16 Türk devletini ve güneş de Türkiye Cumhuriyeti’ni simgelemez. Ne yazık ki cumhurbaşkanlığının resmi Genel ağ yerliğnde bile anlamı ve kökeni yanlış yazmaktadır. Gerçek anlamı şudur:

Al Renk: Türkler en eski zamanlardan beri al rengi gök renk kadar çok kullanmıştır. Bunun nedeni, sanıldığı gibi kan rengi olması değildir. Gök renk gibi bu da inançsal bir seçimdi. Gök nasıl ki gökyüzünün rengi ise, al da ateşin rengidir. Türkler, çok eski dönemlerde Od Ana ve Od Ata denen iki kutsal tinin varlığına inanır, evlerinin ocaklarında yaşadığına inanırlardı. Bu nedenle ocaklarını hiç söndürmezlerdi. “Ocağı tütmek”, “baba/ata ocağı” gibi deyimlerin kökeni olan ve atalarının tinini temsil ettiğine inandıkları bu kutsallar, Türklerde ateşin ve tinsel dünyanın kutsallaştığı eski bir dönemden kalmadır. Türklerin İslam’a geçmesinden sonra da sarıklarının ortasında bulunan bölüm de al renkte olmuştur. Türkler bu nedenle Müslümanlık döneminde bile kimi kez Kızılbaş adıyla anılmıştır. Müslümanlık ile birlikte, geçmişte ateş ile özleştirilmiş al renk, kan ile özleştirilmeye başlanmıştır.

16 Yıldız: 16 sayısı, çok eskiden beri Türklerde kutsal sayılardandır. Simgedeki yıldızların 16 Türk devleti ile ilgisi yoktur. Kaldı ki Türk devletlerinin sayısı 16’dan çok daha fazladır. 16 Türk devleti düşüncesi ve bayrakları, 1960’li yıllarda ortaya atılmış bir savdır. 60’lı yıllardan önce bu düşünce yoktu. Atsız’ın bu konuda, “16 Devlet Masalı ve Uydurma Bayraklar” (Nihal ATSIZ, Ötüken, 65. sayı, 1969) adlı bir yazısı vardır. Bu görüşü ortaya atan ilk kişi 1969’da yazdığı kitap ile Akib Özbek’tir ve Özbek’in bu yorumu resmi makamlarca da kabul görmüştür. Ancak 1969’daki bu yorum, 1922’de Atatürk’ün bu simgede 16 yıldız kullanma nedeni olamaz. Bir diğer yorum ise güneşin etrafındaki 16 yıldızdan 9’unun Eski Türklerin sancaklarında kullandığı 9 tuğu, 7 yıldızın ise Anadolu Türklerinin sancaklarında kullandıkları 7 tuğu temsil ettiğidir. Diğer yandan, eski Türk inancında, gök 9 kattan, yer ise 7 kattan oluşurdu. Bu nedenle evrenin toplam 16 kattan oluştuğuna inanılırdı. 16 yıldızın evreni temsil etmesi de eski bir inançtır. Ancak gerçek neden, eski Türk devlet sistemidir. Eski devlet sistemi, 8’li yapı denen bir yapıdan oluşmaktaydı. 8’li yapı, Oğuz kağan destanında da simgelenen komuta sistemini gösterir. 3 + 3 olmak üzere 6 oğul, hakan ve hatun ile 8 kişiden oluşan yönetim anlayışını simgeler. Azerbaycan bayrağındaki yıldızın 8 köşeli olmasının nedeni budur. 16 ise, bu simgede her bir unsurun iki yönü gösterecek biçimde iki yıldız ile gösterilmesi ile oluşmuştur.

Güneş: Birçok toplum gibi Türkler de güneşe önem vermiştir. Oğuz Kağan destanında “Gün Han” ile simgelenirdi. Bugün Kırgızistan bayrağında, Japon bayrağında ve daha birçok yerde güneş görülebilir. Geçmişte Hititler gibi Atatürk’ün Türklerle ilişkili olduğunu düşündüğü diğer uygarlıklarda güneş önemli idi. Türklerin bu topraklardaki köklü geçmişine vurgu amacıyla konmuş olma olasılığı güçlüdür. Diğer yandan ortadaki simgenin güneş değil de Kutup Yıldızı olduğu savı da vardır. Türklerde “göğün direği” olarak bilinen, “Demirkazık” adı verilen bu yıldız da kutsaldır.

Dipçe: Başta Ziya Gökalp, Roux olmak üzere birçok Türklükbilimcinin yapıtlarında, 16 sayısının, al rengin ve güneşin anlamı hepsinde bulunabilir.

Dipçe 2: Atsız’ın 16 Türk devleti ile ilgili söz konusu yazısı:

http://www.nihal-atsiz.com/yazi/16-devlet-masali-ve-uydurma-bayraklar-h-nihal-atsiz.html

HAYATIN İÇİNDEN, Uncategorized içinde yayınlandı

Kızıl Elma

Kızıl Elma, Türk mitolojisinde Türkler ve de özellikle Oğuz Türkleri için üzerinde düşünüldükçe uzaklaşan ancak uzaklaştığı oranda cazibesi artan ülküler veya düşlerdir. Türk devletleri için bir hedefin ve amacın simgesidir.
Şah İsmail onbeş yaşında, Anadolu Türkmen oymaklarının yardımı ile 9 Eylül 1502’de Tebriz’de “Kızılbaş Türkmen Safavi Devleti”ni resmen kurar. 1509 yılında kurduğu Türk Devleti’nin sınırlarını belirlemek için bir danışma toplantısı düzenlemek ihtiyacı doğar. Bu toplantıyı düzenlemek için de Pir Sultan Abdal’ı görevlendirir. Bunun için Alevi adabı gereği lokma olarak Peyk (ulak) ile bir sepet elma gönderir. “Kızıl Elma” Türkmen geleneğinde kutsiyet ifade etmektedir. Bir Alevi köyüne pir gelmeden önce bir sepet elmayı rehbere gönderir, rehberde peyk vasıtası ile her haneye bir elma dağıtarak, dedenin geleceğini ve “görgü cemi”nin yapılacağı günü bildirir.
Orta-Asya eski Türklerindeki bu geleneği Şah İsmail’de uygulayarak elmayı ulu ozan Pir Sultan’a göndermiştir. Elma’yı alan Pir Sultan Abdal, öncelikle Hacı Bektaş Pirevi Postnişini Balım Sultan gider ve destur alır. Balım Sultan bu toplantıyı destekler. Pir Sultan Abdal’ın bu organizasyonu için Balım Sultan kardeşi Kalender Çelebi’yi görevlendirir. Bu toplantın düzenlenmesinde görev alanlar; Tokat, Almus’un Varzıl Köyü’den Safevi soylu bir dede olan Kul Himmet, yine aynı yöreden Hubyar Abdal, Sivas’tan Pir Sultan’ın müsahibi Ali Baba, Şah Kulu, Nur Ali Halife gibi önderlerdir.
1509 Yazında Yıldızeli’nin Banaz ile Bedirli arasındaki Sarıkaya yaylasında toplantı yapılacağı Anadolu’daki bütün Türk Oymak beyleri ile Dede Ocaklarına bildirilir.

TARİH içinde yayınlandı | Tagged

Entellektüel kimdir ?

Entelektüel birden fazla bağlamda (“cross contextual”: ekonomi, siyaset, sanat, vb.,) uygulanabilir bilgiyi üretir. Bu üretim kolaylıkla, “zamanın ruhunu”, egemen varsayımları sorgulayan, “Neden böyle de başka türlü değil” sorusuna cevap olabilecek eleştirel bilgilere yol açabilir.

Ergin Yıldızoğlu

FELSEFE, POLİTİKA içinde yayınlandı | Tagged

Jeopolitik , Jeostrateji ne demektir ?

“Jeopolitik, devletin coğrafyasıyla ilişkisini inceleyen bir disiplindir.”

Politik, askeri, ekonomik, kültürel faktörler jeopolitik disiplin içinde yer alır.

Jeopolitik kavramla yan yana gelen diğer kuramsal tanım, jeostratejik’tir.

Jeostrateji, jeopolitik hedeflere ulaşmak için hangi stratejilerin uygulanması gerektiğini belirlemektir.

POLİTİKA içinde yayınlandı | Tagged ,