MODERNİTE NE DEMEKTİR? , POSTMODERNİZM NE DEMEKTİR? , GLOBALİZM ( KÜRESELLEŞME) NE DEMEKTİR ?

Modernizme karşı olan .. yazarlara .. baktığınız zaman .. Hepsi postmoderndir.Çünkü modernizme karşıdırlar.Peki modernizm neye dayanır? Rasyonelliğe ve pozitivizme dayanır. Pozitivizm ve rasyonellik akla hitap eder, imanla hiçbir ilişkisi yoktur. İman ayrı bir şeydir. YERYÜZÜ İMANLA YÖNETİLEMEZ. Rasyonaliteyle yönetilir. Modernite bunlara dayanıyordu ve sola da izin veriyordu. Tabii modernitenin sağ tarafı da var ama sola kapalı değil.

Kapitalizm insanları kontrol eder;mesela GLOBALİZM deniyor. Küreselleşme diyoruz. Peki küreselleşen ne? Emek küreselleşiyor mu? Eşitliği ortadan kaldırıyorlar. Modernite hiç olmazsa eşitliği temenni ediyordu, özgürlüğü temenni ediyordu. Bunların özgürlükleri sermayelerin özgürce dolaşmasına ait. Sermayenin toplumun genel yararına değil , bir takım çıkarlar için kullanılması yönünde … para toplum yararına kullanılmayacaksa , kimin yararına kullanılacak? Modernizm bir ileri hamleydi, önü açıkktı, çağının çağdaşıydı. GLOBALİZM , POSTMODERNİZM, EMPERYALİZM … Hepsi gericiliktir.Emperyalizm ister askeri, ister kültürel, ister ekonomik olsun… Hepsi aynı horantadan,aynı familyadandır , birbirlerinden ayrılmazlar.
../..

Özdemir İnce ile söyleşi
Aydınlık gazetesi – Ekim 2011

Reklamlar

About Çetin Bayramoğlu

Şairim , insanım.
Bu yazı POLİTİKA içinde yayınlandı ve , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.