ULUSLAŞMA SÜRECİ ve RESMİ DİL SORUNU

Etnisitelerin ve milliyetlerin millete (ulusa) dönüşme veya “uluslaşma” süreçleri kendiliğinden olmaz; genellikle devletin çabalarıyla gerçekleşir. Bu süreçte dil ortaklığının yaratılması, eğitim ve zorunlu askerlik hizmetinin büyük katkısı vardır. Dil ortaklığı yaratılamadığında bir ulus kolay kolay ortaya çıkmaz. Dil ortaklığı, tek bir resmi dille sağlanır. Farklı etnisitelerden oluşan uluslarda her etnisitenin ortak ulusal kültüre katkıları, önemli bir zenginlik kaynağıdır. Bu farklılıkların bölünme ve kargaşa nedeni değil de zenginlik kaynağı olabilmesi, ortak dille mümkündür.
../..
Bu topraklarda uluslaşma süreci henüz tamamlanamamıştır. Bunun en önemli nedeni, emperyalist güçlerin çeşitli etnisiteleri ayrılıkçılık doğrultusunda teşvik etmeleri ve desteklemeleridir. Ulusumuzu oluşturan çeşitli etnisitelerin kültürleri ve dilleri, hepimizin ortak zenginliğidir. Uluslaşma sürecinde her yörenin ve etnisitenin yerel birikimleri, ulusun ortak birikimlerine dönüşmektedir. Ancak uluslaşma sürecinde birleştiren harç veya tutkal, ortak dildir. Resmi dilin ve eğitim-öğretim dilinin Türkçe olması, bu bütünleşmeyi ve zenginleşmeyi sağlayacak en önemli araçtır.
../..

Yıldırım Koç – Aydınlık gazetesi
1.11.2011 sayfa 4

Reklamlar

About Çetin Bayramoğlu

Şairim , insanım.
Bu yazı POLİTİKA içinde yayınlandı ve , , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.