EDEBİ SANATLAR – ANLAM SANATLARI – Leff ü Neşr

 
 
Sözcük anlamı : Dürüp sarma ve yayıp dağıtma, toplama ve yayma.
 
Terim anlamı : Beyit içerisinde birinci mısrada bulunan birden fazla unsurla ikinci mısrada benzerlik ya da karşıtlık kurmaktır.
 
Örnek :
 
Yanağın u dudağın u teninle sûretin olmuş
Biri rengîn biri şîrîn biri nâzük biri ra’nâ
                                               Ahmedî
 
(Yanağın, dudağın ve teninle yüzün; biri renkli, biri tatlı, biri nazik, biri güzel olmuş.)
 
“Yanağın” – “rengîn”, “dudağın” – “şîrîn”, “tenin” – “nâzük”, suretin” – “ra’nâ” sözcükleri birbiriyle ilintili ve paralel bir şekilde düzenli olarak verilmiş
Reklamlar

About Çetin Bayramoğlu

Şairim , insanım.
Bu yazı EDEBİYAT içinde yayınlandı ve olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.