NAZIM HİKMET – MÜRTECİ KİMDİR?

Nazım Hikmet: Şu 1954 senesinde Türkiye’de kime mürteci derler, kime inkilap düşmanı derler, kime -şu bizim Türkiye’deki tabiriyle- Kemalizm prensiplerinin can düşmanı derler? Bunları anlamak lazım. Şimdi, benim kanaatime göre, Türkiye’deki bugün en büyük mesele yurt meselesidir. Evimizin meselesidir. Evimizin bağımsızlığı meselesidir… Bir defa, her şeyden evvel bizim kendi evimizde, o evin sahibi gibi yaşamamızdır. Kim bizim eve hırsızı sokmuşsa ve kim bizim evde bizi bu hırsıza hizmetçi yapmışsa, mürteci olan odur. Kemalizmin prensiplerine düşman olan odur, vatan haini olan odur. Yani demek istiyorum ki, Arapça ezan okutmaya taraftardır. Bu adam mürteci midir, değil midir? Bu, bugünün meselesi değildir. Bugünün meselesi: Kim Türkiye’yi Amerikalılara satmış ve satmakta devam etmektedir? Kim Türkiye’nin milli sanayisini mahvetmiş ve mahvetmekte devam etmektedir? Kim Türkiye köylüsünü ve işçisini müstemleke haline getirmiş ve getirmekte devam etmektedir. Işte bunlar mürtecidir.

‘Bunlar vatan haini’

Bunlar Kemalizmi inkar etmişlerdir, bunlar vatan hainidir. Bunların haricinde kalan insanlar, dini kanaatleri ne olursa olsun, vicdani kanaatleri ne olursa olsun, hangi siyasi partiye mensup olurlarsa olsunlar, vatanını seven insanlardır. Ve bugünün şartları içinde ileri Türk insanlarıdır. Bu bakımdan yine tekrar ediyorum. Türkiye’deki insanlar vicdani kanaatleri ne olursa olsun hangi partiye mensup bulunurlarsa bulunsunlar, milli bağımsızlığından yanaysalar, yani daha açık konuşalım, eğer Türkiye’den Amerikan hâkimiyetinin defolup, Türkiye sanayisinin gelişmesinden yanaysalar, Türkiye’de hayatın ucuzlamasından yanaysalar, Türkiye’nin tarihinin eski şerefiyle devam etmesinden yanaysalar yani bir Türk haysiyetini ve şerefini taşıyorlarsa, en ileri insanlardır, hangi kanaate mensup olurlarsa olsunlar.

Spiker: Peki, bu Türk idarecilerinin, Türkiye’de yarattıkları bu terör havası milli bağımsızlık ve barış savaşını durdurmuş mudur?

Nazım Hikmet: Halkları mahvetmek kabil değildir. Teşekkül eden bir millet, yaşayan bir millet, ölmez. Türk milleti denilen bir millet Türkiye halkı denilen bir halk. Bu halkın yok olması imkânsızdır. Ha! Ne demek istiyorum? Yani bugün yapılan terör bu veya şu partiye karşı değildir. Bugün yapılan terör şu veya bu kanaate karşı değildir, şu veya bu sınıfa karşı değildir. Bugün yapılan terör, Türk milletine karşıdır. Ve Türk milletini imha etmek için yok etmek için yapılan terördür. Türk milleti yok olmaz. Binaenaleyh her şeye rağmen, Türk milleti yaşayacaktır. Ve her şeye rağmen biz, 2. Millî Bağımsızlık Savaşı’ndan muzaffer çıkacağız.

Reklamlar

About Çetin Bayramoğlu

Şairim , insanım.
Bu yazı POLİTİKA içinde yayınlandı ve olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.