Dr. DOĞU PERİNÇEK – VATAN BÜTÜNLÜĞÜ ve SOSYALİZM

Bismarck’ın Almanya’yı birleştirmesini desteklediler.

Marks ve Türkiye
Marks, 1851 Kırım Savaşı ve sonrasında, Rus Çarlığı’na ve diğer büyük devletlere karşı hep Osmanlının parçalanmasına tavır aldı. Türkiye, Marks’ın mazlum ülkesiydi.

Lenin ve Türkiye’nin vatan bütünlüğü
Lenin, Birinci Dünya Savaşı’nda her iki emperyalist kampın dünyayı paylaşmak için savaştıklarını saptarken, bir tek Türkiye ve Arnavutluk’un vatan savunması yaptıklarını vurguluyor ve onları destekliyordu.
Ciddi tarihçiler, Bolşeviklerin Birinci Dünya Savaşı sonlarında Rusya’yı birleştirebilecek tek güç oldukları için devrimi başardıklarını ve iç savaşı da başararak iktidarlarını sürdürdüklerini saptarlar.
Lenin ve Stalin’in Sovyet Rusya’sı, Sevr Antlaşması’na cepheden karşı çıktı ve İngiliz emperyalizminin Kürdistan ve Ermenistan planlarına karşı, Mustafa Kemal Paşa’yı askeri, parasal, diplomatik her cephede destekledi ve Türkiye’nin vatan bütünlüğünün sağlanmasına tarihsel katkıda bulundu.
Sovyetler Birliği, Şeyh Sait ve Dersim isyanlarına karşı Atatürk Türkiyesini destekledi.

İngilizci “Sosyalistler”
Buna karşılık İstanbul’daki Sosyalist Fırkası’nın lideri “İştirakçi” Hilmi, İngilizin Kürdistan ve Ermenistan planını destekliyordu. Hilmi Efendi, o kadar hızlı sosyalistlik pazarlıyordu ki, iştirakçi, yani “Komünist” lakabıyla anılıyordu.

Şefik Hüsnüler Nâzım Hikmetler
Türkiye’nin hakiki bilimsel sosyalistleri ise Türkiye İşçi-Çiftçi Sosyalist Fırkası Başkanı Şefik Hüsnü önderliğinde Kurtuluş Savaşı’nı var gücüyle desteklediler. Parti Pehlivan gibi birçok parti üyesi Kuvvayi Milliye müfrezelerine kumanda ettiler. Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı Destanını Nâzım Hikmetler yazdı.

Bütün devrimler vatan savunmasında gerçekleşti
İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda Mao önderliğinde Çin devrimi, Tito, Dimitrov, Enver Hoca, Çavuşesku önderliğindeki Doğu Avrupa devrimlerinin hepsi, arkasından Kore, Küba, Vietnam, Kamboçya ve Laos devrimleri, bütün devrimler vatan savunmasında gerçekleşti. Fransa ve İtalya’da Nazi emperyalizmine karşı savaşa hep komünist partileri önderlik etti. 20. yüzyılda vatan savunması ile sosyalizm bütünleşmiştir. Sosyalizmi kurma deneyimleri etnik temelde olamazdı, büyük coğrafyalarda birleştirici temelde başarılı olabilmiştir. Devrimler birleştirmiş, karşıdevrimler bölmüştür.

Dünya sosyalistleri ve ABD’nin “Kürdistanı”
ABD’nin ve İran Şahı’nın 1975’te ve daha sonra 1980’lerde İran-Irak Savaşı sırasında Barzani ve Talabani’ye Irak’ın kuzeyinde bir Kürdistan kurdurma girişimine, dünyanın bütün sosyalist ülkeleri ve komünist partileri tavır aldılar.
ABD’nin 1991’de Irak’a saldırarak 36. paralelin kuzeyinde fiilen Kürdistan kurmasına, Çin, Vietnam, Kore, Küba gibi sosyalist ülkeler ve dünyanın bütün işçi ve komünist partileri cepheden karşı çıktılar ve bu ABD üssünü bugün de Ortadoğu’nun bağrına saplanmış bir emperyalist hançeri olarak görmektedirler.

Mazlum ülkelerin toprak bütünlüğü
Dünyanın bütün emekçi ve gerçek sosyalist partileri, Mazlumlar Dünyasındaki etnik ve mezhepsel hareketlerin karşısındadırlar; mazlum ülkelerin toprak bütünlüğünü savunurlar.
Bilimsel sosyalizm, milli meseleyi emperyalizme ve Ortaçağ gericiliğine karşı mücadelenin bir parçası olarak görür ve emperyalizmin güdümündeki milli hareketleri mahkûm eder.

Destekçileri ABD ve işbirlikçi burjuvazi
Sosyalizm adına, Mazlumlar Dünyasında emperyalizmin kışkırttığı etnik ayrılıkçı hareketleri destekleyenler, “İştirakçi” Hilmi türünden sosyalizm dönekleridir.
Bu tür sosyalizm kalpazanlarını dikkat ediniz İshak Alaton türü ABD-İsrail acentesi büyük sermaye, Fethullahçı gazeteler, TUSİAD’ın güdümündeki holding gazeteleri ve Bilderberg gazetecileri desteklemektedir.
Bunların Türkiye emekçisiyle birleşmek gibi en küçük sorumlulukları yoktur. Kaderlerini ABD, AB ve NATO’nun başarısıyla birleştirmişlerdir.
Millet haininden sosyalist olmaz!
20. yüzyılda bütün devrimler vatan savunmasında yapılmıştır. Çünkü emperyalizm çağında yaşıyoruz.

Doğu Perinçek/Aydınlık

Reklamlar

About Çetin Bayramoğlu

Şairim , insanım.
Bu yazı POLİTİKA içinde yayınlandı ve olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.