Dr. Ali ŞERİATİ – Öze Dönüş

../..
Onlar medeni olmak için Batı’nın alet, kalıp ve değerlerini almak zorundalar. Bunun için kendi toplumumuzda görüyoruz ki bilinci değil; tüketimi artan insana medeni diyorlar.
../..
“…..Peki yirminci yüzyılda Batı’nın üstünlüğü sistemi, egosantrizm(benmerkezcilik) ve oksidentalizm(Batıcılık) tekrar nasıl vücuda geldi? Çünkü ırksal soyluluğun, kavmi üstünlüğün temel tezi şudur: Doğulu, kendisini ikinci sınıf bir ırktan geldiğini anlar ve Batı’nın birinci sınıf ve kültür yaratıcı bir ırka sahip olduğuna inanırsa, sömüren ile sömürülen arasında anne ve çocuk ilişkisi kendiliğind…en kurulur. Çünkü sömürgeci,kendini bir anne, Asya ve Afrikalıları da kendi kucağında eğitilmesi gereken terbiyesiz çocuklar olarak görmektedir. Sordel diyalektiğinde bu anne ve çocuk ilişkisi söz konusudur. Anne çocuğunu kovar; çocuk, annenin saldırısında emin olmak için bizzat annesinin kucağına sığınır. Bu diyalektiktir, kendi kendisini olumsuzlayan, çekme ve itmeye sebeb olan bir tezattır…”
../..
“Bir gün oldukça modernist olup özüne de dönmüş baylardan birini görmeye gitmiştim. Bir eşek palanını misafir odasının önüne koyduğunu gördüm. Dedim, bayım, öze dönüşün anlamı bu mudur? Bu eşek palanını buraya niçin koydun, yatak odana koyman gerekmez miydi? Bu öze dönüş bir tür Amerikancı öze dönüştür. Onlar gelip bu eşek palanını ve boncuklarını alarak hanımlarının boynuna asınca biz de hemen kendimizi keşfediverdik. Eşekleşmeye bakın; çağdaş eşekleşme!
../..
“….Ve büyük bir özü çıkarma adına gelsin ki bu aydın toplumun, içinden bilinç ve aşk çıkarsın ve bu nesilde o promete mucizesini gerçekleştirsin; bilinç ve imanın doğurduğu mucize, bu güç sayesinde gerçekleşsin, donukluk ve taşlaşmışlık ansızın harekete, cehalet ise hemen bilgi ve bilince dönüşsün; birkaç asırlık çöküş ansızın bir diriliş halini alsın; böylece aydın (dinda olan da olmayan da), ken…di güçlü, diri ve bilinç yüklü özüne dönerek Batı’nın kültür sömürgeciliğine, karşı dursun ve din gücüyle uyuşturulan toplumunu yine dinin gücüyle uyandırılıp harekete geçirsin, üretken ve anlam yüklü bir insan kitlesine dönüştürüp ayağa kaldırsın; hem kendi medeniyet, kültür ve manevi şahsiyetini sürdüren bir nesil olarak, hem de Tanrı’nın ateşini yeryüzüne getiren prometeler olarak tecelli etsin.
Vesselam….”
../..
Medeniyet: Musa (a.s.) yaptığı iş. O, esir, zelil, köleliğe razı ve alışkın, zavallı, düşkün, paraya tapan, hakir ve bireysel çıkarlarını önemseyen bir topluluktan böyle bir tarih yaptı. Medeniyet: Hz Muhammed (s.a.v.)’in yaptığı iş. Cehaletin, fakirliğin ve bedevi kinciliğin egemen olduğu bir sahrada dağılmış vahşi bir topluluktan, dünyanın doğu ve batısının en büyük emperyalist güçlerini darmadağın edenleri ve insan tarihinin bütün medeniyet ve kültür mimarlarını var etti.

Reklamlar

About Çetin Bayramoğlu

Şairim , insanım.
Bu yazı FELSEFE içinde yayınlandı ve olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.