CAZİM GÜRBÜZ – Uygarlığın Kökeni Sumerliler

Yazıyı onlar buldu, tarih onlarla başladı, bunları herkes biliyor. Bilinmeyen, ya da yeterince bilinmeyen, uygarlığın eski Yunan’la değil, onlarla başladığı…
Kimlerle? Sumerlilerle tabii ki…
Nice ilkler, Sumer damgası taşıyor. İlk hukuk onların; ticari sözleşmeler, kefalet, teminat, yediemin, trampa, onların tabletlerinde görülüyor ilk kez. Aile hukuku, iş hukukuna dair de ayrıntılı düzenlemeleri bulunuyor Sumerlilerin. İlk kadın hakları belgesi, ilk vergi ve sosyal reform onlarda.
Yazıyı icat edenler, doğal ki, ilk okulun da mucididirler. Eğitim işlerine ilişkin tabletlerde ayrıntılar var. Sözgelimi, ilk sınav soruları onlara ait. Sumer okulları, önce mabetlere bağlı iken daha sonra laik okullar haline gelmişler..
Yazı, edebiyatı da geliştirmiş elbette. Bugün için, 30.000 satırlık edebî belgeler var elde. Bunların çoğu şiir.
Ya bilim? O da var, o da… Astronomi var, matematik var, tıp var, takvim var. Bu var’lar bugün bile geçerli olacak varlar haa, öyle sıradan var’lar sanılmaya…
Tarihin ilk yemek kitabı da onlarda… Bu kitap da şaşırtıyor insanı, 20 tür peynir, 100 çeşit çorba, 300 çeşit ekmek hakkında bilgileri görünce.
Ve müzik… Nota var, tarihin ilk gamı var onlarda ve müzik kutsal sayılıyor.
Sanata gelelim. Şehircilik, ev mimarisi, çömlekçilik, heykelcilik, kuyumculuk ve resim sanatında harikalar yaratmışlar.
Dahası da var da, siz onları, son Sumer Kraliçesi Muazzez İlmiye Çığ’ın “Uygarlığın Kökeni Sumerliler” adlı yapıtının 2. cildini okuyarak öğrenebilirsiniz (Kaynak Yayınları).
Muazzez Hanımefendi, bu yapıtında da Sumerler’in Asya’dan göç etmiş Türkler olduğunu sık sık vurguluyor yine.

../..

http://www.yg.yenicaggazetesi.com.tr/yazargoster.php?haber=21865

Reklamlar

About Çetin Bayramoğlu

Şairim , insanım.
Bu yazı TARİH içinde yayınlandı ve olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.