Dr.Doğu Perinçek – 28 Şubat’ın iç ve dış cephesi

Yalçın Küçük’le başlayıp Ataol Behramoğlu’yla sonuçlanan tartışma. 28 Şubat, kimi iktidara getirdi? 2002 Darbesi kime karşıydı? 28 Şubat ne zaman başladı? ABD’nin 28 Şubat’a tavrı? 28 Şubat içindeki “Truva Atı” kimdi? ABD’nin üzerini çizdiği komutanlar? ABD’nin Haçlı İrtica ve iktidar planına direnmenin hikâyesi.

Yalçın Küçük arkadaşımız, 24 Şubat 2012 günlü Aydınlık’ta 28 Şubat konusunda üç tezini yazdı:
“Bir: Erbakan türü bir İslami hükümete kapının kapatılması anlamındadır.
“İki: Avrupa veya Amerika’ya açılmak, özel sektöre ve büyük devletlere açık, yoksulluğu tolere eden, Allah’ın hikmeti, bir İslami hükümete kapı açmaktır.
“Üç: Avrupa Birliği aynı zamanda Ordu’ya çökertme birliğidir.”
Bu tezleri tartışmaya ne dersiniz?

28 Şubat Ecevit’i iktidara getirdi
Öncelikle şunu saptamalıyız: AKP’yi iktidara 28 Şubat getirmedi. Tayyip Erdoğan-Abdullah Gül ikilisi, 28 Şubat’a rağmen iktidar koltuğuna oturtuldu.
28 Şubat, iktidara Ecevit’i getirdi. 28 Şubat hareketiyle iktidardan indirilen Erbakan-Çiller hükümetinden sonra kurulan bütün hükümetlerde Bülent Ecevit’i anahtar konumda görüyoruz. Hem de Meclis’te en az sandalyeye sahip olduğu halde. Önce Başbakan Yardımcısı, sonra Başbakan oldu. 28 Şubat 1997’den sonra yapılan ilk seçimde, 1999 yılı Nisan ayında, Ecevit’in DSP’si birinci parti konumuna geldi. 1995 yılında birinci parti Refah Partisi’ydi; 4 yıl sonra DSP! 28 Şubat’ın iktidar mücadelesine etkisi budur.

2002 Darbesi 28 Şubat’a karşı
2002 yılı 3 Kasım seçimiyle Tayyip Erdoğan-Abdullah Gül ikilisinin hükümet yapılması, 28 Şubat’ın sonucu değildir. 2002 yılında, yapılan darbe, 28 Şubat’a karşı darbedir. 28 Şubat’ı “Bin yıl savunma kararlılığını” ilan eden Genelkurmay Başkanı Org. Hüseyin Kıvrıkoğlu, Ergenekon şemalarıyla etkisiz hale getirilmiş ve Org. Hilmi Özkök, Genelkurmay Başkanı yapılmıştır. Aynı günlerde (7 Temmuz 2002) Devlet Bahçeli, kendi partisine bile sormadan erken seçim tarihini ilan etmiştir. Böylece ABD’nin savaş takvimine göre tezgâhlanan darbe sonuçlanmıştır. Darbeciler, 28 Şubat karşıtlarıdır.
Yalçın Küçük arkadaşımızın yıllardan beri haklı olarak “darbe” tanısını koyduğu bu tertibin hedef aldığı güçleri saptarsak, süreci daha doğru tahlil edebiliriz!
Bir: Önce DSP bölünmüştür.
İki: Ecevit hükümeti bölünmüş ve yıkılmıştır.
Üç: Org. Hüseyin Kıvrıkoğlu’nun temsil ettiği Kemalistler etkisiz hale getirilmiştir.
Üç olguyu toplarsak, 2002 hükümet darbesi, 28 Şubat’a karşıdır; 28 Şubat dönemine son vermiş ve Refah Partisi’nin içindeki Abramowitz hizbini iktidara oturtmuştur.

28 Şubat 1995 Çelik Harekâtı’yla başladı
Tayyip Erdoğan-Abdullah Gül ikilisinin iktidara getirilmesi, daha 1996 sonbaharında ilan edilen bir Amerikan operasyonudur (Aydınlık, 21 Ekim 1996).
Bu operasyonun, TSK’nin bağımsızlıkçı komutanlarını bertaraf etmeye yönelik olduğu ve ABD’nin Irak’ı işgal planı içindeki yeri zamanla bütün çıplaklığıyla ortaya çıktı.
TSK komuta kademesinin ABD’nin Kuzey Irak planlarına direnişi, eylemli olarak 1995 baharındaki Çelik Harekâtı’yla başlar. Türk Ordusu, ABD’nin egemenlik alanına girmiştir. Bu, ABD’ye karşı isyandır. Nitekim CIA, Pentagon ve ABD Dışişleri Bakanlığı kaynaklı yayınlarda, Türk generallerinin “Hizadan çıktığı” tespitleri yapılmıştır. (Foreign Affairs, Foreign Reports, Joint Forces Quarterly, Meditteranean Quarterly gibi yayınlar için bkz. Hasan Bögün, ABD ve AB Belgeleriyle Türk Ordusu, Kaynak Yayınları, İstanbul, Nisan 2007).
Çelik Harekâtı’ndan sonra, ikinci başkaldırı, 1996 sonbaharındaki, TSK + Saddam Hüseyin + Barzani işbirliğidir. Bölge güçlerinin ortak harekâtı sonucu, ABD 3000 CIA peşmergesini Guam adasına taşımak zorunda kalmıştır. ABD kaynakları, bu olayı “ABD’nin Vietnam’dan sonraki en büyük yenilgisi” diye tanımlamışlardır. ABD, TSK komutanlarını “Saddam Hüseyin ile işbirliği yapıyorlar” diye suçlamış ve üzerini çizmiştir. Ergenekon tertibinin kökleri ta oralardadır.
Üzeri çizilen komutanlar Genelkurmay Başkanı Org. İsmail Hakkı Karadayı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Hüseyin Kıvrıkoğlu’dur. Org. Çevik Bir ise, 28 Şubat içindeki “Truva Atı”dır.
28 Şubat, aslında 1995 Çelik Harekâtı’yla Kuzey Irak’ta başlamıştır. Bu, 28 Şubat’ın dış cephesidir.

28 Şubat “Batı destekli irtica”ya karşı
İç cephe ise, Yalçın Küçük arkadaşımızın “İslamizasyon” dediği Haçlı İrticaya karşıdır.
ABD’nin Türkiye’yi Haçlı İrtica yoluyla denetlemesine bir direnmedir 28 Şubat.
Nitekim 28 Şubat’ın metinlerini incelediğimiz zaman:
– MGK’den çıkan ve Erbakan’ın imzaladığı 18 maddelik program tarihsel önemdedir. 8 yıllık eğitimi getirmiştir ve geniş kitleleri irticanın pençesine alma sürecine ağır bir darbe indirmiştir.
– Genelkurmay belgelerinde gericilik, “Batı destekli irtica” diye ABD ve AB bağlantısıyla saptanmaktadır (Hikmet Çiçek, İrticaya Karşı Genelkurmay Belgeleri, Kaynak Yayınları, İstanbul 1997).

ABD’nin iktidar planını bozdu, Savaş planına çomak soktu
Dış ve iç cephede toplam olarak bakarsak, 28 Şubat, ABD’nin iktidar planına hizmet etmemiş, tam tersine o planı 5 yıl için bozmuştur. 28 Şubat’ın 2002 yılında bir darbeyle yenik düşürülmesi, bu harekâtın yetersizliğini kanıtlar.
Nitekim ABD merkezli Ergenekon tertibinin hedefinde 28 Şubat’ın komutanları Org. Karadayı ve Org. Kıvrıkoğlu vardır.
ABD, Türkiye’yi işgal tatbikatı olan “Binyılın Meydan Okuması” (Millenium Challenge 2002) adını dahi, 28 Şubat’ın “binyıllık kararlılığına” gönderme yaparak koymuştur.
Org. Kıvrıkoğlu’nun ABD’nin Irak’ı işgal planına direnmesi ve karşı planlar geliştirmesi çok önemlidir (Bkz. Fikret Bila, Ankara’da Irak Savaşları, Güncel Yayıncılık).

Ataol Behramoğlu’nun değerlendirmesi
28 Şubat’ı yerli yerine oturtmak için, MGK’nin 28 Şubat Kararına bakmak yeter. Ataol Behramoğlu, “406 Sayılı Kararı” özetledikten sonra şu değerlendirmeyi yapmış:
“ 27 Mayıs’a, Kurtuluş Savaşımıza, Cumhuriyet devrimlerine ağız dolusu sövmenin prim getirdiği bir dönemdir bu.
“ 28 Şubat 1997 de bundan kuşkusuz ki nasibini alacaktır.
“ Fakat bu kararların neden bir ABD projesi olduğunu anlamakta güçlük çekiyorum.
“ 28 Şubat kararları yaklaşık on beş yıl önceden günümüz Türkiye’sine tutulmuş bir aynaya benziyor.” (Cumhuriyet, 5 Mart 2011).

Doğu Perinçek/Aydınlık
28.02.2012

Reklamlar

About Çetin Bayramoğlu

Şairim , insanım.
Bu yazı POLİTİKA, TARİH, YAKIN TARİH içinde yayınlandı ve olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.