Osmanlıda ermeni komitacıları ve BATI desteği

../..

Bilir misiniz, Osmanlı’da Ermeni komitacılarla, İngiliz Başbakanı Gladstone arasında haberleşmeyi sağlayan kimdi? Daily News Gazetesi’nin Doğu Muhabiri Fitzgerald. Türk düşmanı Başbakan, talimatlarını onun aracılığı ile ulaştırıyordu. İşte talimatlardan bir örnek (1890 Kumkapı yangınlarından öncedir):

“Madem ki İslâmlarda dahi hoşnutsuzluk eserleri görülmektedir, hem payitahtta karışıklık çıkarmalısınız ve hem de öyle işler icra etmelisiniz ki, Sultan Abdülhamid’in idaresinden hoşnut olmadığınız anlaşılsın. Mesela bir taraftan İstanbul’un muhtelif semtlerinde bir günde veya birbirini müteakip büyük yangınlar çıkarmalı -ki bu pek kolaydır- ve bir taraftan da bir gecede Galata’dan Beyoğlu’na kadar her nerede Osmanlı tuğrası bulunur ise hepsini kırıp parçalamalı ve bu gibi sair işler yapmaktan geri durmamalı…”

Hemen o dönemden bir başka not. Ermenilerin İstanbul’da peş peşe çıkardığı olaylar üzerine büyük devletlerin büyükelçileri Sultan Abdülhamid’i ziyaret eder. Sultan yemektedir, yemekten kaldırıp zorla görüşürler. Sultan Abdülhamid “Ermeni hamilerini” bir salona götürür. Burada Ermenilerden ele geçirilen silahlar vardır. Tercümana der ki:

“Bu efendilere şunu söyleyiniz: Rusya tebaası Ermeniler, tebaa-yı şahanem olan Müslümanlara bu silahlarla tecavüz etmişlerdir. Bu silahların fabrikası Memalik-i şahanemizde yoktur…”

Sonra misafirlerini ikinci bir odaya götürür. Burada da istif edilmiş sopaları gösterip: “Kendilerine şunu da anlatınız ki, tebaam da bu silahlarla müdafaa-i nefste bulunmuştur. Bu değnekler bizim ormanlarımızdan tedarik edilmiştir.” der.
../..

Müyesser Yıldız

Reklamlar

About Çetin Bayramoğlu

Şairim , insanım.
Bu yazı TARİH içinde yayınlandı ve olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.