PROF.DR. HİLMİ ZİYA ÜLKEN – (Katip Çelebi ve Fikti Hayatımız)

Prof. Dr. Hilmi Ziya Ülken, (17. Yüzyılda yaşayan) “Katip Çelebi’nin görüşü tamamen laik devlet telakkisine ve laik ahlak prensiplerine uygundur. Katip Çelebi’nin 300 yıl önce verdiği hükümler, bugün için dahi maalesef henüz tatbik sahasına girmiş olmayan derin bir ilim zihniyetine ve realist bir cemiyet görüşüne –hiç değilse sezgi halinde- dayanmaktaır.” (Katip Çelebi ve Fikti Hayatımız)

Prof. Ülken bu görüşünü kuşkusuz Katip Çelebi’nin “Mizanü’l- Hakk” eserine dayandırmaktaydı. Ne diyordu Katip Çelebi bu eserinde:

“(Osmanlı Devleti’nde) ilk çağlardan Sultan Süleyman Han zamanına gelinceye kadar hikmet ile şeriat ilimlerini uzaklaştıran gerçek araştırmacılar ün salmışlardı; fakat sonradan nice boş kafalı insanlar bunlara tavır alarak, salt taklit ile donup kaldılar ve felsefeyle ilgili bütün dersleri öğretim programlarından çıkarttılar. Sonuç olarak da Osmanlı ülkesinde ilim pazarına kesat gelip, bunları okutacak olanların kökü kurumaya yüz tuttu.”

Reklamlar

About Çetin Bayramoğlu

Şairim , insanım.
Bu yazı BİLİM içinde yayınlandı ve olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.