Hovannes Katchaznouni (Ohannes Kaçaznuni) – Taşnatsutyun’un Artık Yapacağı Bir Şey Yok – Dashnagtzoutiun Has Nothing To Do Anymore

Alıntı…

Gerçek ismiyle Hovannes Katchaznouni (Ohannes Kaçaznuni) Ermeni tarihinde tartışılmaz çok önemli bir kişidir. Ermeni terör örgütü Taşnatsutyun (Taşnak) Partisi’nin kurucularındandır. 1918 yılının temmuz ayında kurulan Ermeni devletinin ilk başbakanıdır. Ermeni devletini hükümet başkanı olarak 13 ay yönetmiştir. (Temmuz 1918 – Ağustos 1919)
Ermenistan, 1920 yılında Bolşevik yönetimi tarafından ele geçirilince, tutuklandı; 1921 yılında Avrupa’ya kaçtı.

1921 yılında Taşnak Partisi, Bükreş’te neler yaptık, nerede hata yapıldı, ne yapmalıydık konularının konuşulduğu bir konferans topladı.

Taşnak Partisi’nin en önemli liderleri, tarihçiler bu kongreye raporlar sundular. İşte Ermeni devletinin ilk başbakanı Kaçaznuni de bu kongreye önemli bir rapor sundu.
Kaçaznuni’nin, “Taşnatsutyun’un Artık Yapacağı Bir Şey Yok” adını taşıyan raporu, bugün Ermenistan’da yasaktır. Avrupa ve ABD’de kütüphane kataloglarında kitabın ismi vardır, ancak kendisi yoktur, imha edilmiştir.

Bu rapor, Sovyet Rusya’da kısıtlı sayıda basıldı ve halen rapor Rus Devlet Arşivi’nde bulunmaktadır. Dr. Mehmet Perinçek, Moskova’da Lenin Kütüphanesi’nde yaptığı çalışma sırasında raporu bulmuş, Rusça fotokopisini almış, bu rapor tercüme edilerek Türkçe basılmıştır.(*)
Başbakan Kaçaznuni’nin raporunun önemine hiç kimse karşı çıkamaz. Ama ne var ki, Kaçaznuni’nin raporu bizim Batı karşısında kompleksli Batısever, hatta “Batıperver” aydınlarımıza ters düşüyor.
İşte Kaçaznuni’den çarpıcı noktalar:
• I. Dünya Savaşı öncesinde, Ermeniler tarafından gönüllü silahlı birlikler oluşturuldu, bu hataydı.
• Bu birlikler ve o günkü politikamız kayıtsız şartsız Rusya’ya bağlanmıştı.
Ve Türklerden yana olan güç dengesi hesaba katılmamıştı.
• 1918 yılı sonlarında İngiliz işgali, Taşnakların umutlarını yeniden kabartmıştı ve Ermenistan’da Taşnak diktatörlüğü kurmuşlardı.
• Ermeniler “Denizden Denize Ermenistan Projesi” gibi emperyalist bir talebe kapılmışlar, bu yönde kışkırtılmışlardı.
Ermeniler, Müslüman nüfusu katletmişlerdi, bu nedenle Türklerin aldığı tehcir kararı doğrudur ve uygundur.
Evet bütün bu saptamalar, Ermenistan’ın ilk başbakanı, Taşnaksutyun Partisi’nin kurucusu Kaçaznuni’ye aittir.

Kaçaznuni, 1914’ten 1923’e uzanan süreçte, Türk-Ermeni ilişkilerinin özünü savaş hali olarak değerlendirmektedir. Kaçaznuni’nin yaptığı çok doğru saptamaya göre bu savaş, aslında Türkiye ile emperyalist devletler arasındaki bir savaştı.

Kaçaznuni’nin kitabının en önemli noktası, Taşnak Partisi ile onun peşine takılan Ermenileri savaşın bir tarafı, o günkü Türk devletini ise diğer tarafı olarak değerlendirmesidir. Bu değerlendirme ortada savaş olduğunu ve soykırım kavramının bu olayda söz konusu olamayacağını belirtir.
Kaçaznuni’nin bu değerlendirmesi kimilerini şaşırtsa da, 1915-1918 olaylarıyla ilgili olarak Ermeni devlet adamları ve tarihçileri buna paralel değerlendirmeler yapmışlardır.

Kaçaznuni, Ermenilerin önce Çarlık Rusyası’nın emelleri doğrultusunda hareket ettiğini, Çarlık Rusyası’nın yıkılışından sonra da bu sefer Batılı devletlerin güdümüne girdiğini; İngiltere, Fransa, ABD gibi devletlerin bölgedeki çıkarları için Türklere karşı savaştıklarını açıkça belirtmektedir.

Dashnagtzoutiun Has Nothing To Do Anymore

The Lie of ‘Armenian Genocide’ in Armenian Documents. The first book of the series was the same book by Katchaznouni, in Turkish. Now, the book you are holding in your hands is again the first book of the same series in English.
This book contains the report submitted to the official Convention of the Dashnagzoutiun Convention held in Bucharest in 1923, by Hovannes Katchaznouni, the first Prime-Minister of Independent Armenia who was öne of the leaders of the Dashnag party and Armenia, during the period of 1915-23, when the controversial events took place. However, this report has been prohibited in Armenia and ali the editions of the book have been collected from ali the libraries of the world and have been destroyed. One of the few copies left was found in the Lenin Library in Moskow, by Mehmet Perinçek and it was translated into Turkish The copy in your hands is the translation of this Turkish edition, by Lale Akalın.
in the report, Katchaznouni, the Prime Minister of the Armenians, who are considered by some as the victims of a genocide, evaluates the tragic incidents as incidents of war and open-heartedly declares that they have been tools in the hands of foreign powers..

http://louisville.edu/a-s/history/turks/Katchaznouni.pdf

 

Hovannes Katchaznouni – Dashnagtzoutiun Has Nothing To Do Anymore

The Lie of ‘Armenian Genocide’ in Armenian Documents. The first book of the series was the same book by Katchaznouni, in Turkish. Now, the book you are holding in your hands is again the first book of the same series in English.
This book contains the report submitted to the official Convention of the Dashnagzoutiun Convention held in Bucharest in 1923, by Hovannes Katchaznouni, the first Prime-Minister of Independent Armenia who was öne of the leaders of the Dashnag party and Armenia, during the period of 1915-23, when the controversial events took place. However, this report has been prohibited in Armenia and ali the editions of the book have been collected from ali the libraries of the world and have been destroyed. One of the few copies left was found in the Lenin Library in Moskow, by Mehmet Perinçek and it was translated into Turkish The copy in your hands is the translation of this Turkish edition, by Lale Akalın.
in the report, Katchaznouni, the Prime Minister of the Armenians, who are considered by some as the victims of a genocide, evaluates the tragic incidents as incidents of war and open-heartedly declares that they have been tools in the hands of foreign powers..

http://louisville.edu/a-s/history/turks/Katchaznouni.pdf

Hovannes Katchaznouni(R.I.P) is the first prime-minister of
the Armenian state founded in July 1918.He was is power
as the head of gouvernment until August 1919,for thirteen
months.He was among the founders of the Dashnagzoutiun
Party and one of its top leaders.He was the prime authority
Of Armenia and the Dashnagzoutiun Party.

Publication of the Report.
——————————-

Hovannes Katchaznouni voices a self-critism of the past
İn this conference report.
Hovannes Katchaznouni publishes his report very urgently,
1923,that same year.The title he uses once more emphasizes his pproposal of suicide:”Dashnagzoutiun has nothing to do Anymore”.
The book published in Armenian was translated into Russian
Four years later and an edition of only 2000 copies was
Published in Tbilisi in 1927 as a warning or lesson.
Certains parts of the book was published in England in 1955
with the title “The Armenian Revolutionary Federation
(Dashnagsoution)has nothing to do any more” by the
“Armenian information service “ in New York.

What is interresting but what seems natural when the content
Of the book is taken into consideration,is the fact that this
Historical report by the first Armenian prime minister was
Banned in Armenian.It is also a fact that all the COPİES
WERE COLLECTED from the libraries in Europe by the
DASHNAGS.All the copies in all languages were collected
From European libraries .The book is included in the
Catalogues but no copies can be found in the racks.

Some sentences from this book:
———————————-

“… In the beginning of fall 1914, when Turkey had not yet entered the war but was preparing to, Armenian volunteer groups began to be organized with great zeal and pomp in Trans-Caucasia. In spite of the decision taken a few weeks before at the General Committee in Erzurum, the Dashnagtzoutune actively helped the organization of the aforementioned groups and especially arming them against Turkey. There is no point in asking today whether our volunteers should have been in the foreground. Historical events have a logic of their own.

In the fall of 1914 Armenian volunteer groups wereformed and fought against the Turks. The opposite could not have happened, because for approximately twenty years the Armenian community was fed a certain and inevitable psychology. This state of mind had to manifest itself and it happened…”

http://www.ata-a.org.au/pdf/DASHNAGTZOUTIUN.pdf

Katchaznouni’s Observations:
———————————–

The first Prime Minister of the Dashnagzoution Government makes the following observations:
-It was a mistake to establish the volounter units.
-They were unconditionally allied with Russia.
-They had not taken into consideration the balance of power which was in Türkiye’s favour.
-The decision of the deportation of Armenians was a rightful measure taken by Türks to serve their purpose.
-Türkiye had acted with an instinct of self-defence.
-The British occupation once more aroused the hopes of the Dashnags.
-What they established in Armenia was a Dashnag dictatorship.
-They had acted in pursuit of the imperialist demand,”fredom sea to sea” and had been provoked with this.
-They massacred the Muslim population.
-The Armenian terrorist activities were directed at winning over the Western public opinion.
-The fault was not to be found outside the Dashnagzoutiun Party.
-The Dashnagzoutiun Party had nothing else to do but commit suicide.

https://drive.google.com/drive/#folders/0B_STDSmsWIJhNmN0bE1veE1MLWc

Reklamlar

About Çetin Bayramoğlu

Şairim , insanım.
Bu yazı SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI içinde yayınlandı ve olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.