Serap Yeşiltuna – Türklerin geleneği

Türklerin geleneğidir!
[“Bu dönemde Türk kadını aile hayatında da erkekle eşit durumdadır. Destanlarda kadın önemli bir yer işgal eder. Türk kadını giyiminde kapalı değildir. Çünkü o evinde, çadırında, arabasında, atı üzerinde erkekleriyle beraberdir. Hak ve sorumluluklar paylaşılmış, kavim bütünlüğünü ve otoritesini kadın erkeğiyle birlikte yürütmüştür.
İslamiyet’ten sonra yazıya geçirilmiş olan Dede Korkut hikayelerine bakarak da Türk toplumsal yapısını çözümlemek mümkündür. Bu hikayelerde sevgi ve saygı esasına göre kurulmuş aile birlikleri vardır. Tek kadınla evlilik esastır ve düzeni sağlayan da kadındır. Dede Korkut hikayelerinden birinde görülen Salur Kazan Han’ın eşi Burla Hatun, kadının kahramanlığını ve özgüvenini gösteren güzel bir örnektir. Destanın konusu şudur: Burla Hatun’un oğlu tutsak olup kocası onu kurtarmaya gidince ve gidiş uzayınca, hizmetinde bulunan kırk ince belli kızı yanına alıp kara atına binip kılıcını kuşanıp kocasının izini aramaya çıkmaktan çekinmez. Kazan Han da tam düşman karşısında yenilmek üzereyken yetişir ve savaşa girer. Kocasına yardım eder ve oğlunu kurtarır.
Örneğin Bamsı Beyrek’te, sevgilisi Banu Çiçek, Beyrek’le at yarıştıracak, ok atacak ve güreşecek kadar kahraman ve kuvvetlidir. Yine Kan Turalı’nın sevgilisi Selcan Hatun, Banu Çiçek gibi kahraman ve cengaverdir. Kadın ve erkek istedikleri zaman evlenir ve kiminle evleneceklerine güreşerek, yarışarak kendileri karar verirler. Kaç-göç geleneği olmadığı gibi örtünmek gibi bir şey de söz konusu değildir.
İbni Batuta 14. asırda Anadolu’da gezerken kadınların örtünmediklerinden ve serbestçe konuştuklarından bahsetmektedir. Türk kadınlarının bazı şehirlerde İlbay sıfatıyla devlet işlerinde de büyük yerler işgal ettiklerini söylemektedir. Türk kadınlarının örf ve adetlerinin Müslüman kavimlerden ayrı olduğunu belirtmektedir. 14. yüzyılda Türk kadınının sosyal durumu taassuptan uzak bir zihniyetin içindedir. İslamiyete rağmen erkeklerle serbestçe görüşmekte ve bu anlamda diğer Müslüman topluluklardan farklı bir özellik göstermektedir. İbni Batuta kadınların yaşamları hakkında bilgi vermektedir. İznik’te Orhan Gazi’nin karısı Nilüfer Hatun’un askere kumanda etmesi, Türk töresinin Osmanlı Türklerinde de bir süre devam ettiğini göstermektedir.”]

Reklamlar

About Çetin Bayramoğlu

Şairim , insanım.
Bu yazı TARİH içinde yayınlandı ve olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.