Beethoven – Moonlight (Ay ışığı) sonatası

Bir gün Bethoven dostu ilə birlikdə Vyana küçələrində gəzməkdə idi. Tam bu sırada bir mənzildən piano səsi gəldiyini eşidir və başını qaldırıb baxır.
Mənzilin II mərtəbəsində şüşə açıqdır və səs oradan gəlməkdədir. Dostuna çalan adamın möhtəşəm çaldığını və onu görmək istədiyini söyləyir.
İkisi birlikdə II mərtəbəyə çıxıb qapını döyürlər. Qapını açan qadın Bethoveni dərhal tanıyır və şok olur. Bethoven piano səsinə gəldiyini və şübhəsiz çalan adamı görmək istədiyini söyləyir. Qadın pianonu çalanın qızı olduğunu söyləyir və onları içəri dəvət edir. Bethoven qızın olduğu otağa girir. Anası qızına Bethovenin gəldiyini söyləyir və qız çox həyəcanlanır, dərhal ayağa qalxır. Lakin qız kordur. Bunu görən Bethoven:«Lütfən, məndən bir şey istəyin.»- deyər.
Maddi bir şey istəyəcəyini düşünərkən, qızın cavabı bu olur:«Mən heç ay işığı görmədim, mənə ay işığını izah edərsinizmi?»
Bundan sonra Bethoven pianonun arxasına keçərək «Moonlight» («Ay işığı») sonatasını birbaşa çalır….

Fəlsəfə Akademiyasının PSİXOLOGİYA MƏRKƏZİ (Psychology Center of The Ph.A.)
L.Hacıyeva.

—-

Bir gün Beethoven dostu ile Viyananın kenar köşelerinde gezmekde idi. Tam bu sırada bir binadan piyano sesi geldiğini işitir ve başını kaldırıp bakar.
Binanın 2.katında pencere açıkdır ve ses oradan gelmektedir. Dostuna çalan adamın muhteşem çaldığını ve onu görmek istediğini söyler.
İkisi birlikte 2. kata çıkıp , kapıyı döverler. Kapıyı açan kadın , Beethoven’i derhal tanır ve şaşırır. Beethoven piyano sesine geldiğini ve hatasız çalan adamı görmek istediğini söyler. Kadın piyanoyu çalanın kızı olduğunu söyler ve onları içeri davet eder. Beethoven kızın olduğu odaya girer. Anası , kızına Beethovenin geldiğini söyler ve kız çok heyecanlanır, derhal ayağa kalkar. Lakin kız kördür. Bunu gören Beethoven : “Lütfen, benden bir şey isteyin” der.
Maddi bir şey isteyeceğini düşünürken, kızın cevabı bu olur : “Ben hiç ay ışığı görmedim, bana ay ışığını anlatır mısınız? ”
Bundan sonra Beethoven piyanonun başına geçerek “Moonlight” ( Ay ışığı ) sonatını çalar.

http://www.facebook.com/Psychology.center.of.ph.a

Reklamlar

About Çetin Bayramoğlu

Şairim , insanım.
Bu yazı MÜZİK içinde yayınlandı ve olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.