Azerbaycan – Türkiye türkçesi sözlük

1.sonbahar — PAYIZ
2. başkası — ÖZGƏSİ
3.akide,fikir — ƏQİDƏ
4. arkadaş— HƏMDƏM
5. mecali —TABI
6. inanc — İNAM
7. sabırlı — DÖZÜMLÜ
8. konuşmak — DANIŞMAQ
9. vakarlı, övünçle — VÜQARLA
10. çelik —POLAD
11. omuz — ÇİYİN
12. talihli —BƏXTƏVƏR
13. sınama —SINAQ
14. bari— TƏKİ
l5. menekşe—BƏNÖVŞƏ
16 konuk —QONAQ
17 mevsimler —FƏSİLLƏR
18 güzelim —GÖYÇƏYİM
19 dayamak —SÖYKƏMƏK
20. ıtırını —ƏTRİNİ
21 gizli —PÜNHAN
22 göz göz —ŞAN-ŞAN
23. dumanlı —DUMANLI
24. pınar —BULAQ
25. haber —XƏBƏR
26. iri taneli- GÜRŞAD
26. kuşak — QURŞAQ
28. ışık veren —ÇİLÇİRAQ
29. dayanmak —DURMAQ
30. bulmak —TAPMAQ
31. nereye —HARAYA,HARA
32. incinmiş —İNCİK
33. sis —ÇƏN
34. inananı, ümidim-ÜMİDİM,PƏNAHIM
35. dayanmak—SÖYKƏNMƏK
36. inciler —MİRVARİLƏR
37. kaymak—SÜRÜŞMƏK

Reklamlar

About Çetin Bayramoğlu

Şairim , insanım.
Bu yazı SÖZLÜK içinde yayınlandı ve olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.