Əruz təfilələri Əkrəmi modelləri

1. MəfA`İl – qələmcAn: ᴗ — ~
2. MəfA`ilAn – qələmnücAn: ᴗ — ᴗ ~
3. MəfA`İlAn – qələmdilcAn: ~ — — ~
4. MəfA`ilAtü – qələmnüpərdə: ᴗ — ᴗ — ᴗ
5. MəfA`ilAtün – qələmqələmdil: ᴗ — ᴗ— —
6. MəfA`ilü – qələmnüvə: ᴗ — ᴗ ᴗ
7. MəfA`ilün – qələmnüdil: ᴗ — ᴗ —
8. MəfA`İlü – qələmpərdə: ᴗ — — ᴗ
9. MəfA`İlün – qələmdildil: ᴗ — — —
10. Məf`Ulü – dilpərdə: — —
11. Məf`Ulün – dildildil: — — —
12. Müstəf`ilü – dildilnüvə: — — ᴗ ᴗ
13. Müstəf`ilAn – dilpərdəcAn: — — ᴗ ~
14. Müstəf`ilün – dildilqələm: : — —ᴗ —
15. MütəfA`ilAn – nüvəpərdəcAn: ᴗ ᴗ — ᴗ ~
16. MütəfA`ilü – nüvədilnüvə: ᴗ ᴗ — ᴗ ᴗ
17. MütəfA`ilün – nüvədilqələm: ᴗ ᴗ — ᴗ —
18. Müftə`ilAn – dilnüvəcAn: — ᴗ ᴗ ~
19. Müftə`ilAtAn – pərdəqələmcAn: — ᴗ ᴗ — ~
20. Müftə`ilAtü – dilnüvəpərdə: — ᴗ ᴗ — ᴗ
21. Müftə`ilAtün – pərdəqələmdil: — ᴗ ᴗ — —
22. Müftə`ilü – pərdənüvə: — ᴗ ᴗ ᴗ
23. Müftə`ilün – pərdəqələm: — ᴗ ᴗ —
24. fA – cAn: ~
25. fA`ilAn – perdəcAn: — ᴗ ~
26. fA`ilAtAn – dilqələmcAn: — ᴗ — ~
27. fA`ilAtü – dilqələmnü: — ᴗ — ᴗ
28. fA`ilAtün – dilqələmdil: — ᴗ — —
29. fA`ilü – dilnüvə: — ᴗ ᴗ
30. fA`ilün – dilqələm: — ᴗ —
31. fə` – dil: —
32. fə`əl – qələm: ᴗ —
33. fə`il – qələm: ᴗ —
34. fə`ilAn – nüvəcAn: ᴗ ᴗ ~
35. fə`ilAtAn – nüvədilcAn: ᴗ ᴗ — ~
36. fə`ilAtü – nüvəpətdə: ᴗ ᴗ — ᴗ
37. fə`ilAtün – nüvədildil: ᴗ ᴗ — —
38. fə`ilü – nüvənü: ᴗ ᴗ ᴗ
39. fə`ilün – nüvədil: ᴗ ᴗ —
40. fə`lAn – dilcAn: — ~
41. fə`lü – pərdə: — ᴗ
42. fə`lün – dildil: — —
43. fə`Ul – nücAn: ᴗ ~
44. fə`UlAn – qələmcAn: ᴗ — ~
45. fə`Ulü – qələmnü: ᴗ — ᴗ
46. fə`Ulün – qələmdil: ᴗ — —
47. fə`ül – qələm: ᴗ —

Reklamlar

About Çetin Bayramoğlu

Şairim , insanım.
Bu yazı EDEBİYAT içinde yayınlandı ve olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.