Eren Erdem – Ataerkil(Kabili dönem) ve Anaerkil (Habil dönem)

Yeryüzünde ataerkil dönem(erkek egemen) öncesi, anaerkildir.
Yani “dişi” dönemdir. Erkek, bir cinsiyet değil; bir otoritedir
Anaerkil dönemde, erkek avcıydı. Toprakta özel mülkiyet yoktu. Buna HABİLİ dönem diyoruz.

HABİL dönemi, avcılık ve toplayıcılık dönemidir.
Dişi, kabiledeki en iyi avcılarla eşleşir.
Bundan amaç, neslin “ARI IRK” olarak kendini sürdürmesidir.

Neslin devamı. Bu eş seçimi,Avcı erilin diğerleri ile rekabet etmesini sağlamıştır.
Ve aslında bu rekabet güdüsü “mülkiyetsiz” dönemde başgöstermiş, hastalığın ilk ortaya çıktığı süreçtir.
Dişi güçlü erilleri seçerek eşleşir, böylece neslin devam etmesini sağlardı.
Eril ise bu seçilim için rekabet kurmasını sağladı.
Aslında, dişinin ürettiği rekabet bilinci, kas gücüne dayalı bir rekabeti ürettiğinden, kas gücüne dayalı bir otorite türedi.

İşte tam bu noktada KABİLİ dönem başladı. Habil ve Kabil kıssasının “KADIN” yüzünden oluştuğu tezinin tarihsel karşılığı budur.
Öncelikle “seçici kadın” etkisizleştirildi. Yani seçilim garantiye alındı.
Aile; ataerkil bir dil üzerinden varlık buldu.
Eril’in Dişi ile kurduğu ilişki üzerinden, İnsan-Doğa ilişkisinin paradigması sarsıldı.
Bahçelerin etrafına çit çekildi; Kabili Dönem
Ve aslında “rekabetin kökenini oluşturan” kas gücü, otoritenin kökenini oluşturdu.
Güçlü olan, belirleyici oldu. Ataerkil dönem

Reklamlar

About Çetin Bayramoğlu

Şairim , insanım.
Bu yazı DİN, FELSEFE, SOSYOLOJİ içinde yayınlandı ve olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.