ÖZÜNÜZƏ İNANIN….

1. Öz güclü və zəif cəhətlərinizi etiraf edin və buna uyğun olaraq məqsədlərinizi dəqiqiləşdirin.
2. Nəyin sizin üçün qiymətli olduğunu, nəyə inandığınızı, öz həyatınızı necə görmək istədiyinizi qətiləşdirin.Sabah etməli olduğunuz işləri fikirləşin,planlarınızı analiz edin və onları bu günün nöqteyi-nəzərdən qiymətləndirin.
3. Hər bir şeyin kökünə varın. Keçmişinizi təhlil edərək sizi bu vəziyyətə gətirib çıxaran halları araşdırın. Sizi əzab çəkməyə məcbur edən və ya kömək göstərə biləcəyi halda etməyən adamları anlamağa və bağışlamağa çalışın.Keçmiş səhvlərinizi,yanlışlıqlarınızı, günahlarınızı özünüzə bağışlayın. Əzablı xatirələrinizdən faydalı nəsə əldə edəndən sonra onları birdəfəlik yaddaşınızdan silin və bir daha onlara qayıtmayın. Pis keçmiş yaddaşınızda siz onu xatırlayana qədər yaşayır. Yaxşısı budur ki,yaddaşınızı baş vermiş ən kiçik uğurlarla bağlı xatirələr üçün boşaldın.
4. Günahkarlıq hissi sizə uğur qazanmağa mane olur.Hər şeyin günahını özünüzdə axtarmaqdan əl çəkin.
5. Davranışınızın səbəblərini şəxsiyyətinizdə deyil, hazırki situasiyanın fiziki, sosial, iqtisadi və siyasi aspektlerində axtarın.
6. Unutmayın ki, hər bir hadisəni müxtəlif cür qiymətləndirmək olar. Reallıq hər bir kəsin ayrı-ayrılıqda gördüyü deyil. Belə yanaşma sizə imkan verir ki,insanlara daha səbirlə yanaşısınız və alçaldıcı görünən hallara ürəyiaçıqlıqla tab gətirəsiniz.
7. Heç vaxt özünüz haqqında pis danışmayın. Ələxsus özünüzə «səfeh», «eybəcər», «bacarıqsız», «bəxtigətirməyən», «yönsüz» və s. kimi mənfi keyfiyyətləri özünüzə aid etməyin.
8. Sizin hərəkətləriniz tənqidə məruz qalarsa, bunu normal qəbul edin.Əgər hərəkətləriniz tənqidə layiq deyilsə başqalarının sizin şəxsiyyətinizi tənqid etməyə imkan verməyin.Onlara əsəb nümayiş etdirmək lazım deyil,sadəcə müdrikcəsinə cavabınızı bildirin.
9. Unutmayın ki, bəzən məğlubiyyət uğurdur. Bu məğlubiyyət sizi məcbur edəcək ki,yanlış məqsədlərdən nəticə çıxarasınız və sonrakı daha böyük uğursuzluqlardan yaxa qutarmış olasınız.
10. Natamamlığınızı,çatışmazlığınızı hiss etməyə məcbur edən adamlar, məşğuliyyətlər və şəraitlərlə barışmayın. Əgər onları və ya özünüzü dəyişdirə biləcək qədər özünüzə inam hiss etmirsinizsə, onda sadəcə olaraq bütün bunlardan üz çevirin.
11. Özünüzü boşaltmağa,ürəyinizin səsini dinləməyə,təklikdə olanda ruhunuza yaxın olan işlə məşğul olmağa imkan tapın. Belə olsa özünüzü daha yaxşı anlaya bilərsiniz.
12. Ünsiyyətdə olun. Bir-birinə bənzəməyən, özünəməxsusluğu ilə seçilən adamlarla, bacı və qardaşınızla ünsiyyətdə olarkən enerji mübadiləsindən zövq almağa çalışın. Təsəvvür edin ki,onlar da qorxu, inamsızlıq hissi yaşaya bilərlər və onlara yardım etməyə çalışın. Onlardan nə istədiyinizi və onlara nə verə biləcəyinizi dəqiqləşdirin. Sonra isə bu cür mübadiləyə hazır olduğunuzu onlara da anlatmağa çalışın.
13. «Mən»inizi həddən ziyadə qorumayın, çünki o, siz düşündüyünüzdən də möhkəm və plastikdir. O, «əyilir», amma «sınmır». «Mən»inizin qısamüddətli emosional zərbə alması daha yaxşıdır, nəinki fəaliyyətsizlikdə və izolyasiyada olması.
14. Özünüz üçün bir neçə uzaq və ciddi məqsədlər seçin ki, onlara gedən yolda kiçik və aralıq məqsədlərdən keçin. Aralıq məqsədlərə nail olmaq üçün hansı məqsədlərdən istifadənin daha zəruri olmasını ölçüb-biçin.Hər bir uğurunuzu diqqət mərkəzində saxlayın, özünüzü ruhlandırmağa və tərifləməyi unutmayın. Qeyri-təvazökar olmaqdan qorxmayın, çünki sizi heç kim eşitmir.
15. Siz passiv obyekt deyilsiz ki,bütün xoşagəlməzliklər üstünüzə tökülsün.Siz kamillik piramidasının zirvəsiniz,valideynlərinizin ümidlərinin təcəssümüsünüz, Allahın yaratdığı mükəmməl varlıqsınız.Siz təkrarolunmaz şəxsiyyət,həyatınızın aktiv yaradıcısınız.Əgər siz özünüzə inamlısınızsa,onda maneə sizin üçün çağırışa çevrilir, çağırış isə sizi fəaliyyətə təhrik edir.Maneələr həyatımızın istirahət nöqtələridir.«Necə yaşamaq lazımdır fikri» ilə narahatlıq keçirmək əvəzinə həyatın qaynarlığına baş vurun.Həyat surprizlərlə doludur,yetərki baxmasını biləsən…..L.Hacıyeva.

Fəlsəfə Akademiyasının PSİXOLOGİYA MƏRKƏZİ (Psychology Center of The Ph.A.)

Reklamlar

About Çetin Bayramoğlu

Şairim , insanım.
Bu yazı FELSEFE, PSİKOLOJİ içinde yayınlandı ve olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.