Uill Dürant – İslam peygəmbəri Məhəmməd haqqında…


Əgər dahiliyi böyük şəxsiyyətlərin cəmiyyətə təsirində görsək,

Məhəmmədin (s.a.s) tarixin ən DAHİ ŞƏXSİYYƏTİ olduğunu etiraf etməliyik. O, havanın istisindən və səhranın yorğunluğundan vəhşilik girdabına yuvarlanmış qövmün etik və mənəvi durumunu yüksəltmək fikrində idi. Bəli, o, bu zəmində digər islahatçılardan daha çox ugur qazanmışdır. Onu da deməliyik ki, Məhəmməddən (s.a.s) başqa bütün arzularına çatan çox az adam tapmaq olar. O dini olduğu kimi həyata keçirdi, çünki dinə inanırdı.
İslam peygəmbəri (s.a.s) bütə tapınan, səhrada dağınıq şəkildə yaşayan qəbilələri bir araya gətirərək vahid ümmətə çevirdi. Hansı ki, daim yəhudilik və xristianliqdan üstün olmuş və yüksəkdə dayanmaqdadır. Ərəbistanda sadə, aydın və insana güc verən dinin banisi də o idi. O, öz mənəviyyatı ilə elə bir qövmün sücaət və izzəti-nəfsini formalaşdırdı ki, bir dövrdə yüz döyüşdən qələbə ilə çıxdı və bir əsrdə böyük bir imperatorluq yaratdı. Bu, günümüzdə dünya əhalisinin yarısına nüfuz edən real gücdür.

Amerikalı filosof, sosioloq və tarixçi –

Fəlsəfə Akademiyasının SOSİOLOGİYA MƏRKƏZİ (Sociology Center of The PH.A.)

Reklamlar

About Çetin Bayramoğlu

Şairim , insanım.
Bu yazı DİN içinde yayınlandı ve olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.