Mahkeme aşamaları

Soruşturmanın tamamlanmasıyla birlikte iddianame hazırlanıp duruşmalar görülmeye başlandıktan sonra Kovuşturma adı verilen yeni bir aşama başlıyor.

Duruşmalar sırasında yapılan her türlü işlem Kovuşturma Aşamasının bir parçası aslında. Ancak bu aşama da kendi içinde bölümlere ayrılıyor.

Bunlar; “Sorgu”, “Delillerin Tartışılması”, “Savunma”, “Son Söz ve Hüküm”.

“Sorgu” aşamasında iddianamede yer alan suçlamalara karşı sanığa açıklamalarda bulunması için söz veriliyor. Bu aşamada açıklamalar yeterli görülmezse eğer sorulan sorularla konu daha derinlemesine irdeleniyor.

İkinci aşama “Delillerin Tartışılması”. Bu aşamada tanıklar dinleniyor, bilirkişi incelemesi yaptırılıyor, hukuka aykırı delillerin dosyadan çıkarılması sağlanıyor ve geriye kalan deliller okunuyor.

Bir başka ifadeyle Ceza Yargılamasında en önemli aşama için davanın özünü ilgilendiren, hukuka uygun yollarla elde edilmiş deliller ayıklanıyor.

Üçüncü aşamada Savcılık, Delillerin Tartışılması Aşamasında dinlenen tanık beyanları ve toplanan diğer delillere bağlı olarak Esasa İlişkin Mütalaasını hazırlıyor.

Bu aşamada İddia Makamı suç nitelendirmesini yeniden gözden geçirerek kimlerin hangi deliller nispetinde cezalandırılmasını istediğini yada kimler hakkında beraat kararı verilmesi gerektiğini kendi görüşü çerçevesinde bu aşamada ifade ediyor.

Yine tutuklu sanıkların tahliye edilmesi yada tutuksuzların tutuklanması gerektiği yönündeki görüşünü de bu aşamada açıklıyor.

Sonrasında, Savcılık tarafından hazırlanan Esasa İlişkin Mütalaaya karşı savunma yapmak üzere söz sanıklara veriliyor.

Savcının hazırlamış olduğu mütalaa ölçüsünde ve tüm deliller çerçevesinde savunmalar Mahkemeye sunuluyor. Bu aşama Ceza Yargılamasının en önemli aşamasını oluşturuyor ve “Savunma Aşaması” olarak nitelendiriliyor.

Bu safha ile Sorgu Aşamasını ise karıştırmamak gerekiyor. Sorgu, bir nevi Delillerin Tartışılması Aşamasının başlangıcı gibi.

Tüm deliller toplanıp, dosya belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra Savunma Aşaması’na geçilmiş oluyor.

Dördüncü aşama “Son Söz”. Kanunda “son söz sanığa verilir” denildiğinden bu aşamada kısa ve öz olacak şekilde bir beyan alınıyor.

Bu çoğunlukla “suçsuzum, tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum” şeklinde bir cümleden ibaret.

Bu aşamanın da bitmesi ile sıra Mahkemenin Hükmünü açıklamasına geliyor.

Reklamlar

About Çetin Bayramoğlu

Şairim , insanım.
Bu yazı POLİTİKA içinde yayınlandı ve olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.