DOĞU PERİNÇEK – Türkler ırk mı?

İnsan, biyolojideki sınıflamada omurgalılar (Vertebrata) dalının memeliler (Mamalia) sınıfına mensup bir türdür.

Hepimiz Afrika kökenliyiz

İnsanın 125 bin yıl önce ilk kez Afrika kıtası dışına göç ettiği saptanıyor. İnsan derken, insanbiliminde homosapiens denenleri kastediyoruz.

Bir de Neandertaller var. 30 bin yıl önce Homosapienslerin Avrupa kıtasına yayılması sürecinde Neandertallerin soyu tükeniyor.

Peki homosapiens denen insan türünün içinde ırklar var mı?

Bu soru, ırk kavramının biyoloji çerçevesinde tanımlandığına da işaret ediyor.

İnsanların kafataslarına veya renklerine göre sınıflandırıldığını biliyoruz. Bu ölçütlere dayanan ırk tanımları var.

Ancak gen biliminin gelişmesiyle bugün insanların biyolojik olarak gen gruplarına göre sınıflandırılabildiğini görüyoruz.

70 bin yıl önceki ortak ata

Bugün fosiller vb sayesinde gen grubu saptanmış insanların ortak atası olan erkek 70 bin yıl önce Afrika kıtasında bugünkü Kenya-Etiyopya çevresinde yaşamış. Bu erkek, gen grubu şu veya bu vesileyle saptanmış olanların bilinen en eski atası, yoksa insanlığın ortak atası değil.

200 bin yıl önceki ortak anne

Gen grubu araştırılmış olanların en eski anneleri ise, yine Afrika’da 200 bin yıl önce yaşamış.

Gen soyağacı ile ulaşılan Havva ve Adem, ilk kadın ve ilk erkek değil. Onlar soyu devam edenlerin ilk anne ve babalarıdır.

“Soyu devam edenler” kavramı, gen araştırması yapılmış olanları kapsıyor, yoksa bütün insanları değil.

Baba tarafından soyağacı Y kromozomu izlenerek bulunuyor. Anne tarafından soyağacı ise “mitokondrial DNA araştırmasıyla” saptanıyor.

Bugün yaşayan bütün insanların 70 bin yıl öncesine gittiğimiz zaman, aynı babadan gelenler yaşıyor. Bütün insanlık, aynı erkeğin torunları oluyor. Irk kavramının iflası orda başlıyor.

Hablo grupların belirlediği soyağacı

Y kromozomunda oluşan her genetik değişim “Hablo grup” diye adlandırılıyor. Birkaç bin yılda görülen bu değişimlerden, insanlığın soyağacını izleyebiliyoruz. Gen bilimi, insanlığın özellikle tarih öncesi dediğimiz zamanlardaki serüvenini açıklamada önemli ipuçları veriyor.

Aşağıdaki tablodan 42 bin yıl öncesinden bu yana erkek üzerinden gen hablo gruplarının soyağacını görebiliyoruz:

gen

Türkiye’de yaşayanların hablo grupları

Harflerle tanımlanan bu hablo grupları, millet denen tarihsel gerçeklikle örtüşmüyor.

Örneğin Türkiyemizde yaşayan insanlar, 500’ün üzerinde DNA testine göre, oran olarak şu hablo gruplardan oluşuyor:

gen1

Yeryüzündeki Hablo grup kardeşlerimiz

Türkiye’deki Hablo grup oranları, Yunanistan’daki oranlarla birbirine çok yakın.

Türkiye’deki J Hablo grubu, diğer Akdeniz ve Arap ülkelerinde de yoğun olarak var.

R1a grubuyla Orta Asya, Rusya, Doğu Avrupa, Norveç gibi ülkelerle “kandaşız.”

R1b grubuyla ise, yine Orta Asya, Batı Avrupa, İngiltere ve Almanya ile ortak köklerden geliyoruz.

Özetlersek, Türkiye’de yaşayan insanların Hablo grupları, Orta Asya, Akdeniz, Avrupa ve İskandinav ülkeleriyle ortak köklere işaret ediyor. Hepsi bizim kardeşimiz oluyor.

Bütün bunlar kanıtlıyor ki, özel bir Türk geninden söz edemiyoruz. Ama Türk dilinden, Türk kültüründen, “Türküm” diyenlerin ortak yaşama arzusundan söz edebiliyoruz.

Tavuklardan farkımız

İnsanlar, hayvanlar gibi, örneğin tavuklar gibi, Ligorin, Roth, Plymouth vb gibi türlere ayrılamıyor. Milletler içinde göreli daha büyük oranda bulunan Hablo gruplar var. Ancak millet gerçeği ile Hablo gruplar örtüşmüyor.

Aydınlık gazetesi – 11.12.2013

http://www.aydinlikgazete.com/yazarlar/dogu-perincek/29947-dogu-perincek-turkler-irk-mi.html

Reklamlar

About Çetin Bayramoğlu

Şairim , insanım.
Bu yazı BİLİM, SOSYOLOJİ, TARİH içinde yayınlandı ve olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.