DEYİMLER : Pabucunu dama atmak ve Ahilik geleneği

‘Pabucu dama atılmak’ diye ‘Gözden düşmek’ anlamında kullanırız.
Ancak kökenine gittiğimizde, bilebildiğim kadarıyla deyim Ahilik geleneğinden gelmektedir.
Ahilik bilindiği üzere Anadolu’da özellikle esnaf ve sanatkarlar arasında birlik, dayanışmaya yönelik önemli bir örgütlenmeymiş. 13. yüzyılda(Selçuklularla başlar) kurulan Ahiliğin
bin yıllık bir geleneği varmış. Sözcük de Arapça “Kardeşim” demekmiş.
Yârân geleneği ile de ilgisi olduğu söylenir.Türkçe “Akı” sözcüğünden de geldiği ileri sürülmüştür.
Merkezlerinin Ankara, Seymenlerin de Ahi olduğu ileri sürülür.
Hırsızlığa izin vermez.Savaşta da silahlarını alır savaşa giderlermiş.
Ahilik esnaf kurallarını, ahlak ilkelerini( günümüzün iş etiği gibi) oluşturarak halkı sahtekarlardan korur, dürüst esnafın hakkını verirmiş. Eğer bir pabuççu esnafının, pabucu sürekli kötü çıkar, delinir, giyilmez duruma gelir şikayet başlarsa,
bu duruma Ahi teşkilatı el koyar ve Ahi önder bu esnafın o kötü pabucunu dama atarmış, yani dükkanına astırırmış. Böylece teşhir edilerek itibarı elinden alınan o kişi bir daha orada
iş yapamaz duruma gelir ve yöreyi terk etmek zorunda kalırmış.

Reklamlar

About Çetin Bayramoğlu

Şairim , insanım.
Bu yazı TÜRKÇEMİZ - DİL içinde yayınlandı ve olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.