Türklerde Bozkurt simgesi

bozkurt

Türklerde Bozkurt simgesi çok eskilere dayanır. Türk düşüncesinde bozkurt, “ulu ata, yol gösterici, koruyucu” olarak bilinir. Azerbaycan mitolojik metinlerinde Bozkurt, Nuh Yalvaç’ın oğludur. Yine aynı metinlerde şöyle denir: “Bozkurt, bizim kurtarıcımızdı. Eğer o yol göstermeseydi; ne ben olurdum ne de siz… Onun içindir ki Bozkurt’a her zaman inanın.” Oğuz Kağan destanında da geçer Bozkurt simgesi ve Türk ulusunun savaş simgesi olarak benimsenir: “Bozkurt olsun bize uran.” Göktürklerin bayrağının da Bozkurt olması boşuna değildir. Ergenekon destanındaki Bozkurt simgesi de bu simgenin Türk kültüründeki yerini açık bir biçimde göstermektedir.

Ve biraz daha eskiye gidecek olursak;

Bu görsel, Türklerde bozkurt simgesinin açık kanıtı niteliğindedir. Günümüzde Azerbaycan’ın sınırları içinde olan Kazak’ta kayalara işlenmiş bir Bozkurt resmi bulunmuştur. Bu resim, Milattan Önce 1000. yıla tarihlenmektedir.

Reklamlar

About Çetin Bayramoğlu

Şairim , insanım.
Bu yazı TARİH içinde yayınlandı ve olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.