SEMBOL hakkında…

Sembol, genel ile özel’in bileşik forma dönüşmüş tanımıdır…

Sembol, duyularla ifade edilemeyen bir şeyi anlaşılabilir bir şekilde dillendirmeye yarayan somut kavramları temsil eder. Günümüzde de şekiller, harfler, sesler ve renklerin de kullanımıyla kuramsal ve kurumsal fikirler için kullanılan nesnelerdir semboller. Diğer bir deyişle sembol; bir fikrin, dolaylı olarak tanımlanmasıdır. Bir ide’nin veya ideoloji’nin anlamını dillendirmek amacıyla kullanılmasıdır…

../..

Aslında davranışlarımız ve konuşmalarımız, tamamen sembollerle donanmış bir oluşum içerir. Hayattaki kabûllerimiz, aşağıladığımız veya yücelttiğimiz nesneler, yargılarımız tamamen semboller üzerine kuruludur.

En basitinden bir örnek verelim: Parçalanmış, yırtık pırtık ve çamurlara atılmış sıradan bir bez parçası, bir de bakarız ki, bir ulusun en yüce sembolü haline geliverir. Bu açıdan bakıldığında politik egemenlikler, sembol, her zaman konkret-somut bir cisim, şahıs ya da davranış biçimidir.

Sembolize edilen şey ise somut olmayan ve çok ama çok zor ifade edilebilen bir şey’dir. Soyut bir söylemdir. Yüzde yüz, sembolizma ürünleri ile yürütür hükümranlığını.

Hiç şüphesiz, sembol’ün en önemli özelliği ve ayrıcalığı, soyut düşüncenin somut bir nesnellikte gözlenebilir olması konusunda ortak hüküm getirmesidir.

../..

Halit Kakınç

Reklamlar

About Çetin Bayramoğlu

Şairim , insanım.
Bu yazı FELSEFE içinde yayınlandı ve olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.