Prof. Dr. Hilmi Demir – IŞİD KİMDİR

Prof. Dr. Hilmi Demir, “21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü”

IŞİD’in inancı
(ÖZET – SONER YALÇIN)
– 12. yüzyıldan sonra İslam dünyasında Şiilik siyasi bir devlet olarak temsil edildiğinden, Sünnilik genelde Şii olmayan toplulukları ifade eden bir kullanıma kavuşmuştur.
– Eş’arilik ve Matüridiliğin olmadığı bir Sünnilik, olsa olsa Selefiliktir.
– 19. yüzyılda Sünnilik içinde siyasi ve itikadi bir bölünme gerçekleşti. Vehhabi İsyanı şeklinde doğan bu kalkışma Sünniliği tasfiye ederek, İslam’ın hicri II. Asrında doğan Selef yöntemini benimsediğini ilan etti. Vehhabilik, İslam’ın ilk döneminde Hz. Ali ile Muaviye arasındaki kavgayı yeniden dirilterek Muaviye’nin Şam Emevi Devleti‘ni diriltmeyi kendine hedef yaptı.
– Vehhabiliğin Selefiliğe evrilmesiyle, 20. yüzyılın başlarından itibaren İslam dünyasında Sünnilik bir orta yol görüşü olmaktan çıktı ve mezhep sistematiği tamamen terk edildi. Buna karşılık İslamcı gruplar ve tasavvufi gruplar, Selefiliğin çevresinde alan kazandı. Dolayısıyla bugün İslam dünyasında ve Türkiye’de Müslümanların zihin dünyasında Sünniliğin ve mezheplerin oldukça dar bir etkisi vardır. İslami amel, pratik ve inanç alanlarını mezhepler değil bunun yerine modern İslamcı gruplar, cemaatler, tarikatlar ve büyük oranda da Selefi düşünce doldurmaktadır.
– Bugün İslam dünyasında bir mezhep savaşından ya da Sünnilik ile Şiilik arasında bir rekabetten bahsetmek büyük yalandır. Peki ama Türkiye’de neden bu yalan tekrar ediliyor? İslam dünyasında bahsettiğimiz anlamıyla mezheplerin işlevini sürdürmediği, onun yerine modern cemaat ve örgütlerin etkili olduğu görülmektedir. Ayrıca Sünniliğin de artık İtikadi ve Kelami mezhepleri içermediği, Hanefilikten oldukça uzaklaştığı ve ameli-fıkhi mezheplerin de Sünnilik içinde çok az bir işlevi olduğu anlaşılmaktadır. Bunun yerine İslam dünyasında iki anlatı hakim ideoloji olarak öne çıkmaktadır:
Şiilik ve Selefilik.
– Aslında Ortadoğu’da da bu iki paradigmanın hakimiyet savaşları yürütülmektedir. Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, İngiltere ve ABD Selefilik bloğunda; Çin, Rusya ve İran Şiilik bloğunda yer almaktadır. Türkiye, bu iki blok arasında savrulmaktadır.
– Buna rağmen neden bir mezhepler savaşı ve Sünni çatışmadan söz edilmektedir?
Kanaatimce bu söylem Selefilik ile Şiilik arasındaki çatışmada, Selefiliğin olumsuz anlamını örtmek için kasıtlı ve bilinçli olarak piyasaya sürülmektedir. Kanaat teknisyenleri aracılığıyla uluslararası çatışmada var olan Selefi-Şii çatışmasının, Sünni-Şii çatışması olarak gösterilmesinin Batı ve İslam dünyasındaki kanaat teknisyenlerini sıralayabilirim:
* Batı dünyasındaki kanaat teknisyenleri açısından İslam medeniyetini toptan suçlu ilan etmek,
* Çatışmayı tüm İslam dünyasına yaymak,
* İslam dünyasındaki kanaat teknisyenleri açısından, Selefiliğe ait olumsuz algıyı Sünnilik gibi olumlu bir tanımlama aracılığıyla bertaraf etmek,
* İslam dünyasındaki Selefi networke güç devşirmek,
* Vehhabi ve Selefiliğin Sünniliği temsil ettiği kanaatini oluşturmak.

IŞİD KİMDİR ve NEDEN sunni değildir

http://www.21yyte.org/tr/arastirma/teostrateji-arastirmalari-merkezi/2014/06/20/7660/isid-kimdir-ve-neden-sunni-degildir

http://www.21yyte.org/tr/arastirma/teostrateji-arastirmalari-merkezi/2014/06/30/7681/selefiler-kimdir-selefilik-nedir

http://www.21yyte.org/tr/arastirma/teostrateji-arastirmalari-merkezi/2014/07/17/7705/sunnilik-nedir-sunniler-kimdir

Reklamlar

About Çetin Bayramoğlu

Şairim , insanım.
Bu yazı DİN içinde yayınlandı ve olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.