ATATÜRK’ÜN VASİYETLERİ

ata1

ata2

ata3

ata4

ata5

Atatürk’ün kayıp vasiyetinin, Kaynak Yayınları tarafından hazırlanan “Atatürk’ün bütün eserleri” adlı kitap setinde yer aldığı ortaya çıktı. 1996 yılından bu yana bir araya getirilen Atatürk’ün bütün yazıları, talimatları ve konuşmaları, 30 ciltte toplanarak satışa çıkarılmıştı.

Atatürk’ün “Çiftliklerin Hazineye Devri Hakkında Başvekâlet’e” yazdığı vasiyetinin 29. ciltte bulunduğu öğrenildi.

Kitapta yer alan vasiyete göre Atatürk, Ankara’daki Orman Çiftliği ile Yalova, Silifke, Dörtyol, Tarsus’daki tüm çiftlikleri tarım eğitimi amaçlarıyla faaliyet göstermek koşuluyla hazineye bağışladı.

İşte kitapta yer alan o bölümler:

VASİYET 1.

ATATÜRK’ÜN BÜTÜN ESERLERİ, CİLT 22, SAYFA 21

CHP Grup Toplantısında Atatürk, Kurtuluş Savaşı için yapılan bağışların ve kendi mal varlığının hesabını verdikten sonra vasiyetini şöyle açıklıyor: “Bundan başka efendiler, vaktiyle Ankaralı hemşerilerim tarafından bana hediye edilip şimdi ikamet etmekte bulunduğum Çankaya’daki ev ile… bir kısım arazi vardır ki, bunların hepsi fırkamındır.”

VASİYET 2.

ATATÜRK’ÜN BÜTÜN ESERLERİ, CİLT 29, SAYFA 258-263

11 Haziran 1937 tarihli emir:

Ankara’daki Orman Çiftliği ile Yalova, Silifke, Dörtyol, Tarsus’daki tüm çiftlikleri tarım eğitimi amaçlarıyla faaliyet göstermek koşuluyla hazineye bağışlamıştır. Bağışın yapıldığı gün Trabzon valisi ve zamanın içişleri bakanının böyle bir vasiyet yapmamasını, bir vatanı kurtarıp millete cumhuriyet rejimini bağışlayan Atatürk’ün üzerinde kayıtlı bu çiftliklerin çok bir şey ifade etmediğini, bu karardan vazgeçmesini ısrarla istemişler ise de Atatürk onlara verdiği yanıtta, “bu taşınmaz Uludağı taşıyormuş gibi sırtımda yük oluşturuyor. Harp Okulu’ndan mezun olduğumda tek bir malım vardı kılıcım. Ben öbür dünyaya böyle gitmek istiyorum. Israrınızdan vazgeçin. Vasiyetim kesindir ve bu mutlaka gerçekleşecektir” demiştir.

ATATÜRK’ÜN BÜTÜN ESERLERİ, CİLT 30, SAYFA 266-269

Atatürk, 5 Eylül 1938 tarihli noter onaylı vasiyetiyle sahip olduğu bütün nakit ve hisse senetleriyle Çankaya’daki menkul ve gayrımenkul mallarını Cumhuriyet Halk Partisi’ne belli şartlarla bağışlamıştır.

VASİYET 4.

Atatürk’ün siyasi nitelikteki dördüncü vasiyeti ise aynı cildin 278-279. sayfalarında Dünya vaziyeti hakkında Ali Fuat Cebesoy’la yaptığı konuşmanın dipnotunda bu siyasi vasiyet kaynaklarıyla açıklanmaktadır. Bu siyasi vasiyetin kaynakları Ali Fuat Cebesoy, Zekeriya Sertel, Celal Bayar, Tevfik Rüştü Aras, Doğan Avcıoğlu, Hasan Rıza Soyak’tır.

Atatürk vasiyetinin gerekçesinde en çok üç sene sonra yani 1941’de büyük bir dünya savaşı çıkacağı, bu savaşta Almanya ve İtalya’nın yenilgiye uğrayacağı, buna mukabil Sovyet Rusya’nın büyük başarılar kazanacağını açıkladıktan sonra “Sovyetler Birliğine karşı asla bir saldırı politikası gütmeyeceksiniz. Doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak Sovyetlere yöneltilmiş herhangi bir anlaşmaya girmeyecek ve böyle bir anlaşmaya imza koymayacaksınız.” talimatını Celal Bayar, Tevfik Rüştü Aras’a bir vasiyet olarak bırakıyor.

Reklamlar

About Çetin Bayramoğlu

Şairim , insanım.
Bu yazı Mustafa Kemal Atatürk içinde yayınlandı ve olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.