Azərbaycanda Əhalinin milli tərkibi

1.11. Əhalinin milli tərkibi 1) (əhalinin siyahıyaalınmalarının məlumatlarına əsasən)

Milli tərkib 1926 1939 1959 1970 1979 1989 1999 2009

Əhalinin sayı – cəmi 2314,6 3205,2 3697,7 5117,1 6026,5 7021,2 7953,4 8922,4
o cümlədən:
azərbaycanlılar 1438,0 1870,5 2494,4 3776,8 4708,8 5805,0 7205,5 8172,8
ləzgilər 37,3 111,7 98,2 137,3 158,1 171,4 178,0 180,3
ermənilər 282,0 388,0 442,1 483,5 475,5 390,5 120,7 120,3
ruslar 220,5 528,3 501,3 510,1 475,3 392,3 141,7 119,3
talışlar 77,3 87,5 0,1 … … 21,2 76,8 112,0
avarlar 19,1 15,7 17,3 30,7 36,0 44,1 50,9 49,8
türklər … … 0,2 8,5 7,9 17,7 43,4 38,0
tatarlar 9,9 27,6 29,6 31,8 31,4 28,6 30,0 25,9
tatlar … … 5,9 7,8 8,9 10,2 10,9 25,2
ukraynalılar 18,2 23,6 25,8 29,2 26,4 32,3 29,0 21,5
saxurlar 15,6 … 2,9 6,2 8,5 13,3 15,9 12,3
gürcülər 9,5 10,2 9,5 13,6 11,4 14,2 14,9 9,9
yəhudilər 30,9 41,2 40,2 41,3 35,5 30,8 8,9 9,1
kürdlər 41,2 6,0 1,5 5,5 5,7 12,2 13,1 6,1
qrızlar … … … … … … … 4,4
udinlər 2,4 … 3,2 5,5 5,8 6,1 4,1 3,8
xınalıqlar … … … … … … … 2,2
digər millətlər 112,7 318,3 25,5 29,3 31,3 31,3 9,6 9,5
yekuna görə, faizlə
Cəmi əhali 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
o cümlədən:
azərbaycanlılar 62,1 58,4 67,4 73,8 78,1 82,7 90,6 91,6
ləzgilər 1,6 3,5 2,6 2,7 2,6 2,4 2,2 2,0
ermənilər 12,2 12,1 11,9 9,4 7,9 5,6 1,5 1,3
ruslar 9,5 16,5 13,6 10,0 7,9 5,6 1,8 1,3
talışlar 3,3 2,7 0,0 … … 0,3 1,0 1,3
avarlar 0,8 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
türklər … … 0,0 0,2 0,1 0,2 0,5 0,4
tatarlar 0,4 0,9 0,8 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3
tatlar … … 0,2 0,15 0,14 0,14 0,13 0,3
ukraynalılar 0,8 0,7 0,7 0,6 0,4 0,5 0,4 0,3
saxurlar 0,7 … 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1
gürcülər 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1
yəhudilər 1,3 1,3 1,1 0,8 0,6 0,4 0,1 0,1
kürdlər 1,8 0,2 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1
qrızlar … … … … … … … 0,04
udinlər 0,1 … 0,1 0,1 0,1 0,1 0,05 0,04
xınalıqlar … … … … … … … 0,02
digər millətlər 5,0 2,9 0,7 0,55 0,66 0,46 0,12 0,10

1) Siyahıyaalınmalar zamanı sorğu olunan hər bir şəxs milliyyətini özü müəyyən edir. Uşaqların milliyyəti valideynlərin dediklərinə əsasən yazılır.

Reklamlar

About Çetin Bayramoğlu

Şairim , insanım.
Bu yazı SOSYOLOJİ içinde yayınlandı ve olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.