YENİÇERİ YEMİNİ

“bismi’llahi’r-rahmani’r-rahim
müminiz kalü beladan beri hakkın birliğini eyledik
ikrar; bu yola vermişiz seri nebimiz vardır cenab-ı
ahmed-i muhtar, erenlerden berü mestaneleriz,
nur-ı ilahide pervaneleriz. bir
bölük bu cihanda divaneleriz, sayılmayız parmakla,
tükenmeyiz kırmakla, taşramızdan sormakla
kimse bilmez halimiz. on iki imam on iki tarik
cümlesine dedik beli, üçler, yediler , kırklar, nur’ı
nebi kerem-i ali pirimiz sultan hacı bektaş-ı veli.
bin iki yüz otuz sekiz senesinde cennetmekan,
firdevs aşiyan kanun sahibi el gazi sultan
süleyman han hazretlerinin kurduğu nizam-ı
müstahsene üzerine ve çorbacı ağanın izni ve
cümle ihtiyarların marifetiyle iş bu terhis (suffa)
tezkiresi buna talip ve ragıp olup ismi kul
defterine kayıtlı olan mahmut’a ita olundu vakt-i
hacette ibraz oluna
mühür
usta hüseyin
odabaşı mehmet ”
aşagıdaki sözler yeniçerilerin sancağında yazılıydı;
hacı bektaş veli’nin bindiği cansız duvar.
mazharı nur-i ali’dendir ona ol yadigar.
nare-i düldül ederdi arşı âla da karar.
şad hazare bin kâfiri bir narada etti şikar.
dedi: arslanım ali’dir, kudretine girdikar.
lâ fetâ illa ali
lâ seyfe illa zülfikar
koydular başın ol şahın kerbela meydanına.
bastılar parmakların şah hüseyin kanına
urdular miskin pelitle kıymadan gerdanına
bu hakaretler yaraşmazdı o şahın şanına
düşmeden kanı yere, ol demde çağırdı gübar
la fetâ illa ali
le seyfe illa zülfikar
padişahım çok yaşa
devletinle bin yaşa
yeniçerilerin gülbengi de şöyleydi:
allah allah illallah
baş üryan, gögüs kalkan, dide al kan, sine püryan
bu meydanda nice başlar kesilir hiç olmaz soran
kahrımız, kılıcımız düşmana ziyan
(adüvvden korkmadık korkmayız hiç bir zaman
kuranda zafer vadediyor hazret i yezdan
uğrun açık olsun ey serdar ı mücahid
hüda kılıncını keskin etsin ömrünü gün gibi medid
fahr i alemi hoşnud ettin hak gazay ı ekberini
etsin mübarek ve said)
kulluğumuz ,padişaha ayan
sayılmayız parmakla
tükenmeyiz kırmakla
üçler, beşler,yediler, kırklar
nur-u nebi, kerem-i ali, keramatı veli
gülbang-i muhammedi
pirimiz, hünkarımız,üstadımız kutb-ul arifin
hacı bektaş-ı veli
dem-ü devranına hü diyelim
hûûû…

Reklamlar

About Çetin Bayramoğlu

Şairim , insanım.
Bu yazı TARİH içinde yayınlandı ve olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.