Sultan Vahdettin Han’ın İngilizlere Sığınma Talebi

1

Dersaadet işgal orduları baş kumandanı General Harington Cenaplarına.

İstanbul’da hayatımı tehlikede gördüğümden İngiltere devlet-i fahimanesine iltica ve bir an evvel mahall-i ahare naklimi talep ederim efendim. 16 Teşrinisani 922

Halife-i Müslimin Mehmed Vahidettin

Reklamlar

About Çetin Bayramoğlu

Şairim , insanım.
Bu yazı TARİH içinde yayınlandı ve olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.